Trường Đại học Giáo dục công bố HẢI DƯƠNG
cao đẳng mầm non


Nhập học Giáo dục NURSERY


KHÓA 38 2015


(Trong sự nghiệp học thường xuyên tại Hà Nội)


Trong thời buổi kinh tế, các gia đình thường quan tâm về tiền bạc và sự giàu có trong cuộc sống gia đình, và ngay cả giáo viên mầm non tổ chức nhận thức đóng một vai trò quan trọng như là nhân vật đầu tiên của tương lai xanh Giáng sinh. Do đó, tiếng nói của giáo viên, giáo dục và đào tạo của các tiêu chuẩn chất lượng cao và một sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý của trẻ em là rất cần thiết. Cam kết về mục tiêu này, 36 năm, và chúng tôi đang đào tạo liên tục và phát triển thế hệ tiếp theo của giáo viên cho các trường học trên toàn quốc trước đây - để đảm bảo chất lượng sản xuất, và không chỉ ở các bang chính thức, mà còn để đảm bảo rằng các sinh viên sau khi tốt nghiệp phải có những kỹ năng để tham gia vào giảng dạy thực tế


TRƯỜNG ĐẠI HỌC I. quá trình nhập học mẫu giáo
- Dựa trên sự chấp nhận của các mục tiêu đào tạo lưu ý sự chấp nhận của giáo viên Giáo viên trường Cao đẳng Hải Trường Đồng của hệ thống nhà nước như sau:
Chấp nhận 1.NGANH:


Mẫu giáo chính thức Cao đẳng Sư phạm
2. Nhập học và mẫu đăng ký


Trong nguyện vọng nghề nghiệp Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo 2: Sinh khối M đề cử, D1 tất cả các trường cao đẳng và đại học năm 2015
Nguyện vọng nghề nghiệp 3 Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo
Trong bằng tốt nghiệp mẫu giáo trường trung học Cao đẳng Sư phạm
3. Hồ sơ nhập học


Polling lối phục hồi chức năng ở các mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hỗ trợ cho các chính quyền địa phương và nước (01).
Copy (02 proof).
Văn bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (02 của Công chứng)
Giấy khai sinh (giấy chứng nhận 02).
Chứng minh thư (02 tài liệu).
04 4 × 6 ảnh
Hồ sơ Sinh viên - Học sinh: 02 nhóm (cùng với một bức ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương).
4. Lệ phí:


Theo Nghị định số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 05
5. Các chính sách khen thưởng sinh viên
cao đẳng tiểu học


Họ cung cấp 100% tổng chi phí của các nghiên cứu tiền vay theo quy định của Nhà nước chấp nhận
Sinh viên sau khi tốt nghiệp nghề chính thức
Kết nối hệ thống chính xây dựng hoặc cao đẳng, đại học và các chuyên gia trong lĩnh vực này hệ thống VLVH
6. Học sinh chính sách tiền thưởng


Họ cung cấp 100% tổng chi phí của các nghiên cứu tiền vay theo quy định của Nhà nước chấp nhận
Sinh viên sau khi tốt nghiệp nghề chính thức
Kết nối hệ thống chính xây dựng hoặc cao đẳng, đại học và các chuyên gia trong lĩnh vực này hệ thống VLVH
7.THOI thời gian kỷ lục nhận được
cao đẳng sư phạm mầm non


Trường Đại học Giáo dục mầm non: Trường mở một vài tháng của khóa học đào tạo hàng năm Tháng Ba 3,7,9 2015.Hien
8.DANG UP CHO HỌC đóng cửa chấp nhận được

Các bài khác cùng chuyên mục: