THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP
Trung Cấp y


"Y tá Y tế"


Như một quyết định Quy chế chuyên nghiệp Không 06/2006 cho giáo dục trung học / QĐ-BGDĐT 3 17 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2007 / QĐ-BGD & ĐT ngày 06 ngày 04 tháng năm 2007 và hướng dẫn nhập học vào môi trường chuyên nghiệp Bộ 2015cua Giáo dục và Đào tạo;
Theo quy định của Quy chế đào tạo trung học liên thông, cao đẳng, đại học ban hành theo Quyết định số 42/2008 / QĐ-BGDĐT 07 ngày 28 Tháng 5 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo Thông báo số 91 / TB-BGDĐT ngày 03 03 2014 ghi nhận 2.015 tiêu chuẩn nhập cảnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
ASEAN thông báo tuyển sinh chuyên nghiệp vào năm 2015, như sau:
1. Ứng viên


Hồ sơ học sinh lớp 12 Toán, Sinh học, Hóa học: công chúng.
Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
2. Kiểm tra các hồ sơ
trung cấp y hà nội


Ứng viên đăng ký Mẫu University College (trong biểu mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định).
Bằng tốt nghiệp chuyên nghiệp và học bạ (bản sao có chứng thực).
Một bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương) hoặc cao hơn.
Chủ đề Sách và lĩnh vực ưu tiên được lựa chọn (nếu có).
Hình ảnh kích thước 04 4cmx6cm, 02 phong bì có dán tem (ghi rõ tên và địa chỉ liên lạc trên phong bì và sau khi hình ảnh).
3. Các chính sách đãi ngộ của sinh viên


Họ cung cấp 100% tổng chi phí của các nghiên cứu về việc tiếp nhận bởi các khoản vay nhà nước
Sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên nghiệp
Được xây dựng để kết nối các hệ thống hoặc hệ thống VLVH Cao đẳng, Đại học và ngành công nghiệp chuyên ngành
4. Performance Time
trung cấp y tế hà nội


Có ba kỳ thi tháng ba, 10 và 11, năm 2015: Theo Nghị định số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 05 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ.
ENTER NGAY ĐỂ 5.DANG lâu đời nhất

Các bài khác cùng chuyên mục: