College of Education HẢI DƯƠNG Thông báo
cao đẳng mầm non


Đó là vườn ươm sư phạm rõ ràng


QUAN HỆ CHO mỗi 38 năm 2015


(Ở trường làm việc Hà Nội)


Trong kinh tế, nhiều gia đình quan tâm đến việc kiếm tiền và sự giàu có của gia đình, và giáo viên trường tổ chức chịu trách nhiệm về các quan điểm, và các ký tự đầu tiên của mầm xanh tương lai. Vì vậy, đào tạo giáo viên tiếng nói, sư phạm tiêu chuẩn chất lượng cao và tâm lý ít nhất để làm như vậy. Việc dán cần thiết rằng, 36 năm qua, chúng tôi luôn luôn dạy và được các thế hệ tiếp theo của giáo viên Trước giờ học trên cả nước - để chắc chắn rằng nó nói rằng các nước văn hóa tổ chức không phải là ấm áp, và đảm bảo rằng sinh viên sau khi đào tạo và các kỹ năng trong giảng dạy


Tuyển sinh Cao đẳng I. Làm vườn ươm
- Theo nhóm các chỉ tiêu tuyển sinh giáo viên giáo dục Trường Cao đẳng Hải Dương thông báo Teachers College độ Chính phủ như sau:
1.NGANH là rõ ràng:


Cao đẳng Sư phạm mầm non chính quy
2. a FORM rõ ràng


2 mục tiêu cho các giáo viên trường Cao đẳng: Xét tuyển vào các thí sinh khối M, D1 tất cả các trường cao đẳng và đại học 2015
3 mục tiêu cho các giáo viên trường Cao đẳng
Ở trường trung học giáo viên trường Cao đẳng văn bằng
3. HỒ SƠ là rõ ràng


Tuyển sinh nghiên cứu mức độ chuyên nghiệp trong các mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng nước khu vực bán hàng (01).
Lời văn bản (02 công chứng).
Bằng, chứng chỉ của biến động giáo dục (02 công chứng)
Đạo luật sinh (02 công chứng).
Chứng minh thư (02 công chứng).
04 4 x 6 ảnh
Hồ sơ Sinh viên - Học sinh: 02 của video (có dán ảnh và xác nhận của Hội đồng).
4. HỌC PHÍ:
cao đẳng tiểu học


Theo Luật số 49/2010 / NĐ-to cf. ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 05
5. Chính sách đãi ngộ Học sinh


Họ cung cấp cho 100% tín dụng cho toàn bộ cây xuống để các quy định của chính phủ về rõ ràng
Học sinh sau khi học chính thức là mức độ giáo dục
Ông được xây dựng kết nối hệ thống chính hoặc hệ thống VLVH Cao đẳng, Đại học và các công ty đặc biệt
6. Chính sách đãi ngộ Học sinh


Họ cung cấp cho 100% tín dụng cho toàn bộ cây xuống để các quy định của chính phủ về rõ ràng
Học sinh sau khi học chính thức là mức độ giáo dục
Ông được xây dựng kết nối hệ thống chính hoặc hệ thống VLVH Cao đẳng, Đại học và các công ty đặc biệt
7.THOI THỜI GIAN GHI nhận
cao đẳng sư phạm mầm non


Sư phạm trường đại học: Trường được mở một vài tháng để dạy 3,7,9 năm 2015.Hien trong lớp tháng ba
8.DANG giờ CHO HỌC rõ ràng đầu

Các bài khác cùng chuyên mục: