Theo dõi tuổi giáo dục Hải Dương Long (Khóa 56 năm 2015). Mục tiêu của chúng tôi là đào tạo giáo viên giáo viên gene, giáo viên, giáo viên các nhà lãnh đạo lâm thời để đáp ứng nhu cầu của sự phát triển xã hội
trung cấp mầm non


Nhận cung của Đại học Thượng Hải Dương công bố một giáo viên tạm thời - Khóa 55, 2015 thay đổi truyền thống phong phú của hơn 54 năm đào tạo sư phạm. Chúng tôi có một đội ngũ tài năng của các nhà giáo dục, cống hiến và sự xuất sắc; Kết hợp các phương pháp hiện đại của đào tạo - điểm đến đầu ra tiêu chuẩn: Murray Murray (Giáo viên) với hai độ ở trung tâm giảng dạy giáo dục học và tâm lý học.


Cao đẳng nhắn HẢI DƯƠNG giáo dục


Middleware Nursery Teacher


KHÓA 56 2015


Nhập 1.NGANH:


Một giáo viên tiểu học ở lần.
Hiệu suất 2 MẪU


Bảng điểm và kiểm tra các kỹ năng cơ bản (bao gồm cả tài liệu đọc của sự lựa chọn và biểu hiện của bộ phim)
2.014 công nhân tạm thời sư phạm trường Đại học M chặn ngưỡng thử nghiệm ứng cử viên chính thức tài năng của Hải Dương, không tài năng cuộc thi
3. Ứng dụng


Những sinh viên đã hoàn thành trung học, làm giàu văn hóa
Những sinh viên chưa hoàn thành trung học, nhưng
Những sinh viên đã hoàn thành cơ sở trường trung học của họ
4. HỒ SƠ nhập


Hồ sơ thi chuyên nghiệp vào năm 2014 đã được đăng ký (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định).
Bảng điểm, bản sao có công chứng giấy chứng nhận trúng tuyển (học sinh trung học đã không vượt qua được sự chấp thuận của chương trình hoàn thành 12 ứng viên nộp vào cuối của trường trung học, trường trung học cơ sở).
04 4cmx6cm kích thước hình ảnh (tên, ngày tháng năm sinh và nền), 02 phong bì có dán tem.
Miễn phí 5.HOC
sư phạm mầm non


Theo Pháp lệnh số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 2010 của Chính phủ 05
Đào tạo 6.THOI THỜI GIAN


Bằng tốt nghiệp trung học là 30 tháng
Giấy chứng nhận trúng tuyển (hoặc tương đương), thời gian đào tạo 20 tháng
Các trường cao đẳng xét Peer chứng chỉ trung gian chuyên nghiệp đầu tiên làm việc, thời gian đào tạo là 10 tháng.
Chính sách đãi ngộ 7. Học sinh


Họ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chi phí của khoản vay là 100% theo quyết định của nhà nước đã được phê duyệt
Sinh viên đại học chính quy chuyên nghiệp
Xây dựng các hệ thống hoặc hệ thống VLVH trường cao đẳng, trường đại học và các ngành công nghiệp đặc biệt
HỒ SƠ thời gian ghi 8.THOI
tuyển sinh trung cấp mầm non


Học sinh bắt đầu một vài tháng học tập 1,2,3,4,5 2015.Hien năm vào tháng Mười
9.DANG thời gian hợp lý sớm nhất

Các bài khác cùng chuyên mục: