College of Education THÔNG BÁO haiduong


Nhập học Giáo viên Mầm Non


KHÓA 38 2015


(Tuyển dụng thường xuyên tại Hà Nội)


Trong thời buổi kinh tế, gia đình thường quan tâm đến việc kiếm tiền và sự giàu có trong gia đình, giáo viên, thậm chí một vai trò quyết định trong các góc cũng như các nhân vật đầu tiên trong những mầm xanh tương lai. Do đó, tiếng nói của công tác đào tạo giáo viên, giảng dạy, tiêu chuẩn chất lượng cao và một sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý trẻ em cần thiết. Sau khi các mục tiêu cần thiết, 36 năm, chúng tôi tiếp tục đào tạo và phát triển thế hệ tiếp theo của giáo viên cho các trường mầm non trong cả nước - để đảm bảo chất lượng đầu ra là không chỉ là một loại quốc gia , mà còn để đảm bảo rằng các kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp để tham gia giảng dạy thực tế


COLLEGE nhập học I. NURSERY
- Căn cứ vào mục tiêu tuyển sinh đào tạo giáo viên thông báo nhập học đại học hệ thống Hải Dương của chính phủ Cao đẳng Sư phạm như sau:
1.NGANH nhập học:


Cao đẳng Sư phạm 'thường xuyên
Mẫu 2. Nhập học


Sự nghiệp giáo viên tiểu học nguyện vọng 2 Đại học: Xét tuyển entries khối lượng M, cao đẳng và các trường đại học vào năm 2015 D1
Giáo viên nguyện vọng nghề nghiệp 3 trường đại học lớn
Giáo viên trường trung học tại một trường đại học cao
3. HỒ SƠ nhập học


Nhập học Poll cấp chuyên nghiệp trong các mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan cấp giấy chứng nhận trên mặt nước địa phương (01).
Transcript (02 proof).
Văn bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (02 proof)
Giấy khai sinh (giấy chứng nhận 02).
Chứng minh thư (02 công chứng).
04 4 × 6 ảnh
Hồ sơ Sinh viên - Học sinh: 02 bộ (có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương).
4. Thanh toán:


Theo Nghị định số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 Tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 05
5. Các chính sách học phí


Họ cung cấp 100% chi phí đầu tư cho đào tạo theo chỉ dẫn của nhà nước về nhập học
Tốt nghiệp thường xuyên
Tòa nhà được kết nối với hệ thống chính hoặc hệ thống VLVH Cao đẳng, Đại học và các chuyên gia ngành công nghiệp
Chính sách 6. Học phí


Họ cung cấp 100% chi phí đầu tư cho đào tạo theo chỉ dẫn của nhà nước về nhập học
Tốt nghiệp thường xuyên
Tòa nhà được kết nối với hệ thống chính hoặc hệ thống VLVH Cao đẳng, Đại học và các chuyên gia ngành công nghiệp
Nhận 7.THOI THỜI GIAN HỒ SƠ


Đại học giảng dạy trong nhà trường: Nhà trường đã mở một vài tháng đào tạo Tháng Ba 3,7,9 lớp 2015.Hien
UP TODAY 8.DANG nhập học đầu tiên

Các bài khác cùng chuyên mục: