TUYỂN SINH THÔNG BÁO TRUNG CẤP
Trung Cấp y


"Sĩ điều dưỡng"


Theo quyết định sáp nhập Quy chế ghi trung cấp chuyên nghiệp № 06/2006 / QĐ-BGDĐT ngày 03 Tháng 5 17 2006, được sửa đổi theo Quyết định № 08/2007 / QĐ-BGD & ĐT ngày 06 04 tháng 5 năm 2007 tuyển sinh và lãnh đạo ở Trung Quốc 2015cua Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Pháp lệnh về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, ban hành Quyết định 42/2008 № / QĐ-BGDĐT 7 ngày 28 tháng 5 năm 2008, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;
Theo Thông báo số 91 / TB-BGDĐT ngày 03 tháng 03 năm 2014, đã có 2.015 chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Asean trình độ trung cấp chuyên nghiệp vào năm 2015, như sau:
1. Ứng viên


Khán giả: học bạ lớp 12 môn toán, sinh học, hóa học.
Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
2. HỒ SƠ KIỂM TRA
trung cấp y hà nội


Đăng ký của các ứng cử viên đại học (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Giáo dục Trung học).
Văn bằng và bảng điểm cấp (bản sao có chứng thực).
Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương) hoặc cao hơn.
Ưu tiên và khu vực của giấy để lựa chọn (nếu có).
Hình ảnh kích thước 04 4cmx6cm, 02 phong bì có dán tem (ghi rõ tên và địa chỉ liên lạc trên phong bì và sau khi hình ảnh).
3. Học sinh của các chính sách đãi ngộ


Họ cung cấp 100% của số tiền vay cho việc đào tạo của chính phủ gọi là cho nhập cư
Sinh viên sau khi tốt nghiệp trình độ chuyên môn
Liên kết xây dựng hệ thống hoặc hệ thống đại học VLVH, các trường đại học và chuyên ngành trong ngành công nghiệp
4. Thời gian
trung cấp y tế hà nội


Có ba kỳ thi vào ngày 10 và 11, năm 2015: Theo Nghị định 49/2010 № / NĐ-CP ngày 14 ngày 05 tháng năm năm 2010 của Chính phủ.
Điều này trở nên rõ ràng 5.DANG

Các bài khác cùng chuyên mục: