College of Education HẢI DƯƠNG thông báo
cao đẳng mầm non


Rõ ràng, giáo viên mẫu giáo


BẠN BÈ CHO mỗi 38 năm 2015


(Trong tác phẩm Hà Nội)


Trong sự giàu có, nhiều gia đình muốn thêm tiền và tài sản của gia đình, và giáo viên nhà trường đã được tổ chức để tâm trí, và các ký tự đầu tiên của mầm xanh tương lai. Vì vậy, đào tạo giáo viên tiếng nói, chất lượng giáo viên và tiêu chuẩn ít nhất nghĩ như vậy. Việc dán là quan trọng đó, trong 36 năm, và chúng tôi luôn luôn dạy cho các thế hệ tiếp theo của giáo viên trước khi đi học trên thế giới - để đảm bảo rằng tình trạng này không phải là nước nóng và để đảm bảo rằng sinh viên sau khi các kỹ năng đào tạo và giảng dạy


I. Thực hiện tuyển sinh Cao đẳng mẫu giáo
- Theo nhóm các chỉ tiêu giáo dục giáo viên Hải Dương Cao đẳng Cao đẳng Sư phạm để thông báo cho Chính phủ như sau:
1.NGANH rõ ràng:


Cao đẳng Sư phạm mầm non chính quy
2. TYPE tốt


2 bàn học Giáo viên: Xét tuyển vào các thí sinh khối M, D1 tất cả các trường cao đẳng và đại học trong năm 2015
3 mục tiêu Cao đẳng Sư phạm
Trong giáo viên trường trung học đến đại học
3. HỒ SƠ Rõ ràng


Tuyển sinh tìm kiếm cấp chuyên viên trong các mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các khu vực thương mại quan chức nhà nước (01).
Các tài liệu Word (02 proof).
Bằng và chứng chỉ của biến động giáo dục (02 bản công chứng)
Đạo luật sinh (02 công chứng).
Chứng minh thư (02 công chứng).
04 4 x 6 ảnh
Sinh viên Hồ sơ - Học sinh: 02 video (có dán ảnh và xác nhận của Hội đồng).
4. HỌC PHÍ:
cao đẳng tiểu học


Theo Luật số 49/2010 / công nhân và cf. 14 Tháng Năm 2010 Chính phủ 05
5. Học sinh chính sách đãi ngộ


Họ cung cấp cho 100% tín dụng cho tất cả các nhà máy thực phẩm do chính phủ tốt hơn
Học sinh sau khi chính phủ trường và mức độ giáo dục
Ông xây dựng kết nối hệ thống chính hoặc hệ thống VLVH Cao đẳng và Đại học của công ty đặc biệt
6. Học sinh chính sách đãi ngộ


Họ cung cấp cho 100% tín dụng cho tất cả các nhà máy thực phẩm do chính phủ tốt hơn
Học sinh sau khi chính phủ trường và mức độ giáo dục
Ông xây dựng kết nối hệ thống chính hoặc hệ thống VLVH Cao đẳng và Đại học của công ty đặc biệt
7.THOI thời gian ghi âm
cao đẳng sư phạm mầm non


Đại học Sư phạm: Trường mở một vài tháng để dạy học Tháng Ba 3,7,9 2015.Hien
LEARN cũng 8.DANG đầu tiên

Các bài khác cùng chuyên mục: