Thông báo tuyển sinh
Trung Cấp y


"Các bác sĩ điều dưỡng"


Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp tại Quyết định số 06/2006 / QĐ-BGDĐT 03 17 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi theo Quyết định số 08/2007 / QĐ-BGD & ĐT ngày 04 tháng 06 ngày 5, năm 2007 và các quy định của các chuyên gia tuyển sinh 2015cua Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo quy định của Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp liên doanh, đại học, đại học ban hành Quyết định số 42/2008 / QĐ-BGDĐT 07 ngày 28 Tháng 5 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông báo số 91 / TB-2014 03 2015 03 BGDĐT chỉ tiêu tuyển sinh đăng ký của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Châu Á thông báo tuyển sinh của các trường trung học chuyên nghiệp năm 2015 như sau:
1. Ứng viên


Học bạ lớp 12 môn Toán, Sinh học, Hóa học: các khán giả.
Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
2. HỒ SƠ cuộc thi
trung cấp y hà nội


Đăng ký Application Form University College (trong biểu mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định).
Bằng tốt nghiệp chuyên nghiệp và học bạ (bản sao có công chứng).
Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (hoặc tương đương) hoặc cao hơn.
Giấy ưu tiên và lựa chọn ngành (nếu có).
Hình ảnh kích thước 04 4cmx6cm, 02 phong bì có dán tem (ghi rõ tên và địa chỉ trên phong bì và sau khi hình ảnh).
3. Các chính sách học phí


Họ cung cấp 100% tổng chi phí đầu tư cho học tập theo quy định của Nhà nước về nhập học
Tốt nghiệp với một điều thường xuyên
Tòa nhà có kết nối với hệ thống chính hoặc hệ VLVH Cao đẳng, Đại học và các chuyên gia ngành công nghiệp
4. Minh bạch
trung cấp y tế hà nội


Có ba kỳ thi tháng ba, 10 và 11, năm 2015: Theo Nghị định số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 05 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ.
UP TODAY 5.DANG nhập học đầu tiên

Các bài khác cùng chuyên mục: