Hải dương học, Trường Đại học tuyển sinh mầm non (Khóa 56 2015 năm). Mục tiêu của chúng tôi là làm cho giáo viên mầm non, chất lượng giáo viên mầm non, giáo viên để đáp ứng sự phát triển xã hội
trung cấp mầm non


Giáo sư Hải Dương cảnh báo tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo - 55, năm 2015, hơn 54 năm giảng dạy truyền thống phong phú. Chúng tôi có một đội ngũ có trình độ cao và chuyên dụng cho các giáo viên tốt nhất; Kết hợp các phương pháp giảng dạy - tỷ lệ tiêu chuẩn: Bởi vì giáo viên mầm non (giáo viên) hoàn thành cả hai độ trong tâm lý học và phương pháp sư phạm của giảng dạy.


Trường Đại học Giáo dục Tin tức HẢI DƯƠNG


Giáo viên CENTER NURSERY


KHÓA 56 2015


Nhận 1.NGANH:


Sư phạm mầm non của hệ thống chính.
2. Chèn hình ảnh


Mặt đất và kiểm tra các kỹ năng cơ bản (bao gồm cả thiết lập rạp hát và các vấn đề đọc diễn cảm)
Thí sinh cần có một công việc ổn định trong một cuộc thi tài năng Khối M thi tuyển sinh Cao đẳng "Hải Dương 2014 năm, trẻ, không tài năng
3. Ứng viên


Học sinh tốt nghiệp trung học, phát triển văn hóa
Những sinh viên chưa tốt nghiệp trung học, nhưng
Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
4. Các kết quả thu được


Xem một cuộc thi chuyên nghiệp đăng ký trong năm 2014 (hình thức giáo dục và đào tạo).
Bảng điểm, bản sao có công chứng giấy chứng nhận (hoàn thành học sinh trung học để nộp giấy xác nhận hoàn thành 12 thành viên được lựa chọn chương trình sau giờ học, trung học cơ sở).
04 4cmx6cm Kích thước (tên, ngày tháng năm sinh và nền), 02 phong bì có dán tem.
Miễn phí 5.HOC
sư phạm mầm non


Theo Nghị định 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 Tháng 5 năm 2010, 05
Thời gian chuẩn bị 6.THOI


Cơ sở này có một bằng tốt nghiệp trung học 30
Một bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương), thời gian đào tạo 20 tháng
Công nhận trình độ chuyên môn nghiệp vụ thi đồng nghiệp tuyển sinh 10 tháng.
7. Học sinh, chính sách tiền lương


Họ cung cấp cho các khoản vay đến 100% toàn bộ chi phí của giáo dục trong các quy định nhà nước làm
Sau khi đào tạo chuyên nghiệp chính quy
Kết nối để xây dựng các hệ thống và hệ thống VLVH Cao đẳng, Đại học và các ngành công nghiệp chuyên ngành
8.THOI tất cả
học trung cấp mầm non


Trường tiểu học: một trường học đã mở một vài ngày của các lớp đào tạo 1,2,3,4,5 2015.Hien
UP rổ trường hợp 9.DANG

Các bài khác cùng chuyên mục: