College of Education HẢI DƯƠNG THÔNG
cao đẳng mầm non


ACCESS NURSERY giáo dục


KHÓA 38 2015


(Trong các khóa học thường xuyên tại Hà Nội)


Trong thời buổi kinh tế, gia đình thường quan tâm đến việc kiếm tiền và của cải để giáo dục đời sống gia đình thậm chí giữ một nhận thức vai trò quan trọng cũng như các dấu hiệu đầu tiên của mầm xanh tương lai. Vì vậy, nhiều đào tạo giáo viên tiếng nói, sư phạm tiêu chuẩn chất lượng cao và sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý trẻ thơ cần thiết. Gắn bó với nhu cầu mục tiêu này, 36 năm qua, chúng tôi không ngừng đào tạo và phát triển thế hệ tiếp theo của giáo viên mầm non trên cả nước - để đảm bảo chất lượng đầu ra không chỉ phù hợp với các quốc gia chính thức, nhưng cũng đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp của giáo dục có những kỹ năng để tham gia giảng dạy thực tế


I. quá trình nhập học mẫu giáo COLLEGE
- Căn cứ vào mục tiêu đào tạo giáo viên ghi danh vào đại học Cao đẳng Sư phạm Hải Dương thông báo mức độ quản trị như sau:
1.NGANH ACCESS:


Cao đẳng Sư phạm mầm non chính quy
MẪU 2. Truy cập


Tại mục tiêu nghề nghiệp 2 nhà giáo dục học viên tham gia xét tuyển khối M, D1 của tất cả các trường cao đẳng, trường đại học năm 2015
Tại 3 nguyện vọng nghề nghiệp giáo dục đại học
Các nhà giáo dục học tú tài
3. HỒ SƠ TRUY CẬP


Tuyển sinh Poll cấp chuyên nghiệp trong các mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chứng nhận của chính quyền địa phương nước (01).
In (02 công chứng).
Văn bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (02 công chứng)
Giấy khai sinh (02 công chứng).
Passes (02 công chứng).
04 4 × 6 ảnh
Hồ sơ Sinh viên - Học sinh: 02 bộ (có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương).
4. Giáo dục:
cao đẳng tiểu học


Theo Sắc lệnh số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng năm năm 2010 về chính phủ của 05
5. Sinh viên chính sách đãi ngộ


Họ cung cấp 100% chi phí tổng cho vay để học theo quy định của Nhà nước về nhập học
Sinh viên sau khi tốt nghiệp trình độ chuyên nghiệp chính quy
Xây dựng kết nối các hệ thống lớn hoặc VLVH Cao đẳng, Đại học và ngành công nghiệp chuyên ngành
6. Sinh viên chính sách đãi ngộ


Họ cung cấp 100% chi phí tổng cho vay để học theo quy định của Nhà nước về nhập học
Sinh viên sau khi tốt nghiệp trình độ chuyên nghiệp chính quy
Xây dựng kết nối các hệ thống lớn hoặc VLVH Cao đẳng, Đại học và ngành công nghiệp chuyên ngành
THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ 7.THOI
cao đẳng sư phạm mầm non


Cao đẳng giáo dục mầm non: Các trường mở cửa vài tháng đào tạo trong năm 3,7,9 2015.Hien trong có lớp tháng ba
8.DANG UP CHO DOANH NGHIỆP TRƯỜNG TUYỂN SINH sớm nhất

Các bài khác cùng chuyên mục: