Hải Dương Cao đẳng mầm non Enrollment Range (Khóa 56 năm 2015). Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp giáo viên cho giáo viên mầm non, giáo viên mẫu giáo, giáo viên để đáp ứng các nhu cầu để cải thiện các mối quan hệ
trung cấp mầm non


Hải Dương Cao đẳng Sư phạm Entrance cho giáo viên mầm non trung gian - 55 NĂM 2015. Với một truyền thống phong phú của hơn 54 năm đào tạo sư phạm. Chúng tôi có một đội ngũ giáo viên có trình độ cao, nghiệp vụ sư phạm và cống hiến; kết hợp đào tạo hiện đại - với mục tiêu đầu ra tiêu chuẩn: giáo viên mầm non ở các giáo viên (giáo viên) có bằng đại học trong giáo dục và tâm lý học giáo dục.


College of Education HẢI DƯƠNG THÔNG BÁO


Tuyển sinh sư phạm TRUNG CẤP


KHÓA 56 2015


1.NGANH:


Trung cấp sư phạm mầm non hệ thống điểm.
2. ĐƠN XIN NHẬP HỌC


Trong bảng điểm và các kỹ năng kiểm tra (như tự lựa chọn và đọc các vấn đề)
Các ứng cử viên khối Entrance Exam thông minh M University College of giáo viên Giáo dục tại trường học ở Hải Dương vào năm 2014, không có chiến dịch khoa học
3. Mọi người


Những sinh viên đã tốt nghiệp trung học, trường luật
Những sinh viên chưa tốt nghiệp trung học nhưng
Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
4. Truy cập vào dữ liệu


Theo dõi trong năm 2014 hồ sơ (theo mẫu của Bộ Giáo dục và giáo dục đại học).
Bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học (tốt nghiệp trung học Gửi chương trình chứng chỉ cho học sinh từ 12 trường học, khu vực trường học).
04 4cmx6cm bức tranh lớn (tên đầy đủ, ngày sinh và sau), 02 phong bì có dán tem.
Miễn phí 5.HOC
sư phạm mầm non


Theo Nghị định số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 05 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ
ĐÀO TẠO THỜI GIAN 6.THOI


Nó cung cấp một bằng tốt nghiệp trung học là 30 tháng 4
Bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương), thời gian đào tạo 20 tháng
Cấp bằng Diploma với phòng thí nghiệm được công nhận những người bạn trong giai đoạn thứ hai, thời gian nghiên cứu kéo dài 10 tháng.
7. Học sinh chính sách đãi ngộ


Họ cung cấp 100% vốn vay với giá trị của giáo dục và pháp luật của Nhà nước hoặc nhận
Học sinh làm việc sau khi tốt nghiệp
Các liên kết với hệ thống chính hoặc VLVH Cao đẳng, Đại học và thị trường chuyên biệt
THÔNG TIN 8.THOI THỜI GIAN
học trung cấp mầm non


Mẫu giáo: Nhà trường mở trong tháng 1,2,3,4,5 2015.Hien lớp trong tháng Hai
9.DANG UP CHO HỌC GHI DANH NGHIỆP sớm nhất

Các bài khác cùng chuyên mục: