LƯU Ý College of Education HẢI DƯƠNG
cao đẳng mầm non


Giáo dục chính CON


KHÓA 38 2015


(Trong giờ học thường xuyên tại Hà Nội)


Trong thời buổi kinh tế khó khăn, đó là thường xuyên quan tâm đến việc sản xuất của tiền bạc và sự giàu có cho gia đình cuộc sống gia đình, nhà trường nhận thức được tầm quan trọng và các chữ cái đầu tiên của những mầm xanh tương lai. Vì vậy, việc đào tạo giáo viên ngôn ngữ và giáo dục tiêu chuẩn chất lượng cao và một sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý trẻ em là vô cùng cần thiết. Với mục tiêu này theo đuổi, 36 năm, chúng tôi đang liên tục trên các trang web và các thế hệ tiếp theo của giáo viên cho lớp mẫu giáo trong sự phát triển của đất nước - chất lượng đầu ra là không thích hợp, cung cấp cho sự hình thành của nước, mà còn để đảm bảo rằng sinh viên sau khi kết thúc, khả năng tham gia vào việc giảng dạy thực tế


I. COLLEGE vào mẫu giáo
- Trên cơ sở các mục tiêu của Đại học Giáo dục, và sự chấp thuận của hệ thống tại Hải Dương Giáo viên Trường Cao đẳng Chính phủ như sau:
1.NGANH NHẬP HỌC:


Cao đẳng Sư phạm mầm non chính quy
Mẫu 2. Nhập học


Trong cả hai giáo viên nguyện vọng nghề nghiệp mẫu giáo khối Cao đẳng nhập học M, D1 tất cả các trường cao đẳng và đại học năm 2015
Trong ba nguyện vọng nghề nghiệp Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo
Ở trường trung học, Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo
NHẬP 3. HỒ SƠ


Khảo sát trình độ chuyên môn trong các mẫu của Bộ Giáo dục, các nhà chức trách nước địa phương (01) chứng nhận.
Transcript (02 proof).
Văn bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (02 proof)
Giấy khai sinh (giấy chứng nhận 02).
Bằng chứng (02 bản công chứng).
04 4 × 6 ảnh
(Xác nhận với hình ảnh và thành phố) 02: Các học sinh - sinh viên.
4. NGHIÊN CỨU:
cao đẳng tiểu học


Theo Quy chế Không 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 2010 của Chính phủ 05
5. Học sinh chính sách đãi ngộ


Bạn cung cấp cho 100% chi phí học tập theo quy định của nhà nước khi thu âm
Học sinh có trình độ nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp
Thiết bị đầu cuối được thiết kế bởi hệ thống hoặc trường cao đẳng VLVH, các trường đại học và chuyên nghiệp
6. Học sinh chính sách đãi ngộ


Bạn cung cấp cho 100% chi phí học tập theo quy định của nhà nước khi thu âm
Học sinh có trình độ nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp
Thiết bị đầu cuối được thiết kế bởi hệ thống hoặc trường cao đẳng VLVH, các trường đại học và chuyên nghiệp
7.THOI LÚC nhận dữ liệu
cao đẳng sư phạm mầm non


Trường Đại học Giáo dục Mầm non: Trường được thành lập vào tháng 3,7,9 2015.Hien tháng
8.DANG trường sớm

Các bài khác cùng chuyên mục: