Thông báo EVENT Cao đẳng Hải Dương
cao đẳng mầm non


TUYỂN SINH Cao đẳng Sư phạm NURSERY


KHÓA 38 năm 2015


(Trong trường thường xuyên tại Hà Nội)


Trong thời buổi kinh tế, gia đình thường quan tâm đến việc kiếm tiền và của cải để cuộc sống gia đình, các giáo viên trước khi đi học thậm chí đóng một vai trò quyết định trong việc nâng cao cũng như các ký tự đầu tiên của những mầm xanh tương lai . Vì vậy, đào tạo giáo viên tiếng nói, tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp sư phạm hiểu biết sâu sắc về tâm lý ở trẻ em là vô cùng cần thiết. Với mục tiêu này, 36 năm qua, chúng tôi không ngừng đào tạo và phát triển của thế hệ tiếp theo của giáo viên cho các trường mầm non trong cả nước - để đảm bảo chất lượng sản xuất, không chỉ bởi nước chính thức, nhưng còn để đảm bảo sinh viên tốt nghiệp với những kỹ năng để tham gia vào việc giảng dạy thực tế


Tuyển sinh vườn ươm chế biến COLLEGE I.
- Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh Tuyển sinh hệ cao đẳng đào tạo giáo viên tìm thấy Hải Dương Cao đẳng Sư phạm của Chính phủ như sau:
1.NGANH NHẬP HỌC:


Thường xuyên giáo viên mầm non Cao đẳng
MẪU 2. TUYỂN SINH


Hai giáo viên mầm non nguyện vọng Career College: Ứng viên tuyển sinh khối M, cao đẳng và các trường đại học năm 2015
Ở trường trung học giai đoạn transcript Tuyển 5
3. HỒ SƠ TUYỂN SINH
cao đẳng tiểu học


Tuyển sinh Thăm dò mức độ chuyên nghiệp trong các mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có xác nhận của chính quyền địa phương của các nước (01).
Transcript (02 proof).
Văn bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (02 proof)
Giấy khai sinh (giấy chứng nhận 02).
Chứng minh thư (02 công chứng).
04 4 × 6 ảnh
Hồ sơ Sinh viên - Học sinh: 02 bộ (có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương).
4. Học tập:


Theo Nghị định số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2010 của Chính phủ 05
Chính sách đãi ngộ 5. Học sinh


Họ cung cấp cho các khoản vay đến 100% của toàn bộ chi phí của giáo dục theo quy định của Nhà nước về nhập học
Bằng tốt nghiệp cao đẳng đại học chính quy
Được xây dựng để liên hệ với các trường đại học ở tất cả các trường trong cả nước có quyền chuyên nghiệp.
THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ 6.THOI
cao đẳng sư phạm mầm non


Cao đẳng Sư phạm mầm non: Các trường mở đào tạo vài tháng trong một lớp 3,7,9 năm 2015.Hien tháng
7.DANG UP CHO DOANH NGHIỆP NHẬP top

Các bài khác cùng chuyên mục: