SỰ CỐ cao đẳng BÁO CÁO HẢI DƯƠNG
cao đẳng mầm non


Giảng ACCESS NURSERY


KHÓA 38 2015


(Tại Jobs thường xuyên học tại Hà Nội)


Trong thời buổi kinh tế, gia đình thường quan tâm đến việc kiếm tiền và của cải để cuộc sống gia đình, giáo viên mầm non để theo kịp với các khái niệm quan trọng cũng như các dấu hiệu đầu tiên về tương lai của mầm xanh. Vì vậy, việc đào tạo giáo viên tiếng nói, sư phạm, tiêu chuẩn chất lượng cao và một sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý học mầm non là rất cần thiết. Gắn bó cần được mục tiêu này, 36 năm qua, chúng tôi không ngừng đào tạo và phát triển thế hệ tiếp theo của các giáo viên trong trường mầm non trên cả nước - để đảm bảo chất lượng sản xuất, ngoại trừ theo quy định của các nước chính thức, mà còn để đảm bảo rằng các sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng tham gia vào giáo dục phổ thông


Tuyển sinh Process I. Trường NURSERY
- Căn cứ vào mục tiêu tuyển sinh của giáo dục và đào tạo đội ngũ giảng viên đến Văn phòng Tuyển sinh tại Hải Dương thông báo hệ thống giảng viên cấp về quản trị như sau:
1.NGANH thuế:


Các cán bộ giảng dạy chính thức trong trường mầm non
2. FORM NHẬP


Tại các nguyện vọng nghề nghiệp 2 Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo đối thủ cạnh tranh tuyển sinh khối M, tất cả các cơ sở giáo dục, các trường đại học năm 2015
Bảng điểm trung học của mùa Career 5
3. CẬN HỒ SƠ


Tuyển sinh Poll ở cấp chuyên nghiệp trong các mẫu của Bộ Giáo dục, có xác nhận của chính quyền địa phương nước (01).
Transcript (02 công chứng).
Văn bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (02 chứng)
Giấy khai sinh (02 công chứng).
Chứng minh thư (02 công chứng).
04 Tháng 4 × 6 mm
Hồ sơ Sinh viên - Học sinh: 02 bộ (có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương).
4. HỌC PHÍ:
cao đẳng tiểu học


Theo Nghị định số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Hội đồng quản trị 05
5. Sinh viên chính sách đãi ngộ


Họ cung cấp cho 100% các khoản vay toàn bộ chi phí học tập trong các quy định của Nhà nước về nhập khẩu
Sinh viên đại học chính thức trong giáo dục đại học
Được xây dựng để liên hệ với các trường đại học ở tất cả các trường học trong cả nước có quyền chuyên nghiệp.
THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ 6.THOI


Cao đẳng sư phạm mầm non: nhà trường đã mở nhiều tháng đào tạo 3,7,9 năm 2015.Hien có khoảng tháng ba
7.DANG ký ngay bây giờ TRƯỜNG TUYỂN SINH sớm
cao đẳng sư phạm tiểu học

Các bài khác cùng chuyên mục: