Đại học Trung tâm Hải dương học, tầm quan trọng của giáo dục mầm non (56 năm 2015), mục tiêu của chúng tôi là đào tạo giáo viên chất lượng cao, mẫu giáo, yêu cầu đào tạo giáo viên mầm non. Để tăng xã hội
trung cấp mầm non


Biển Địa Trung Hải xác định, giáo viên tuyển dụng - 56 vào mùa hè năm 2015, có một truyền thống phong phú của hơn 55 năm đào tạo và giảng dạy. Đội ngũ chuyên nghiệp, chất lượng cao, xuất sắc và sự cống hiến để giảng dạy; Cũng như việc đào tạo nâng cao - giáo viên trong các trường học với một tiêu chuẩn cao (Master of Education) để hoàn thành các khóa học về tâm lý học và giảng dạy.


Cao đẳng công bố HẢI DƯƠNG


Nhận thức được trung gian đến lớp mẫu giáo.


Khóa 56 năm 2015


TUYỂN SINH 1.NGANH:


Preschool hệ thống lõi trung tâm
2. mô hình giao thông


Trong bảng điểm, và kiểm tra các kỹ năng cơ bản. (Bao gồm cả nhà hát và chương trình đọc sách).
Thí sinh có thể cạnh tranh trong khối lượng m Đại học Cao đẳng Giáo dục chính thức tại Hải Dương vào năm 2014 trong vườn ươm không.
3. Ứng dụng


Học sinh tốt nghiệp làm giàu văn hóa trung học.
Những sinh viên chưa tốt nghiệp trung học, mặc dù.
Học sinh tốt nghiệp trung học.
4. Save khách


Về Đại học đăng ký trong năm 2014 (theo mẫu quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Bản sao bằng tốt nghiệp trung học (Không qua học sinh trung học để vượt qua một chương trình chứng nhận cho 12 ứng viên tốt nghiệp từ các trường trung học).
Kích thước 4 × 04 6 (với tên đầy đủ, ngày sinh và nền), 02 phong bì có dán tem.
Miễn phí 5.HOC
sư phạm mầm non


Theo Nghị định số 49/2010 Hoàng Gia / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 05.
Thời gian đào tạo 6.THOI


Thiết bị này là một trường trung học trong 30 tháng.
Bằng tốt nghiệp trung học (Hoặc tương đương) thời gian đào tạo là 20 tháng.
Advanced Diploma với các đồng nghiệp ở các trường đại học được công nhận chuyên trong quá trình đào tạo là 10 tháng.
7. Học sinh chính sách bồi thường


Họ cung cấp các khoản vay đến 100% của chi phí giáo dục tại thời điểm nhập học.
Sinh viên tốt nghiệp của bằng cấp chính thức.
Thiết lập kết nối với các trường đại học hoặc cao đẳng và công nghiệp VLVH.
Nhận trong 8.THOI
trung cap mam non

Các bài khác cùng chuyên mục: