TRƯỜNG THÔNG BÁO Cao đẳng HẢI DƯƠNG
cao đẳng mầm non


TUYỂN SINH Care Teachers College


Khóa 38 năm 2015


(Trong tiêu chuẩn Hà Nội tuyển)


Trong thời buổi kinh tế, gia đình thường quan tâm đến việc kiếm tiền và sự giàu có trong cuộc sống gia đình, các giáo viên thậm chí không quan tâm đến các ý tưởng đóng vai trò quan trọng như là tương lai của nhân vật, một màu xanh lá cây đầu tiên protein. Vì vậy, đào tạo giáo viên, nâng cao chất lượng và chiều sâu của sự hiểu biết về tâm lý của trẻ em là cần thiết. Gắn bó với mục tiêu đó, 36 năm qua, chúng tôi không ngừng đào tạo và phát triển của thế hệ tiếp theo của các giáo viên trong trường mầm non trên cả nước - để đảm bảo chất lượng sản xuất không chỉ với các quốc gia chính thức, nhưng cũng cũng đảm bảo rằng các kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp để tham gia trong khoa học


Chăm sóc vào đại học I.
- Căn cứ vào các mục tiêu của giáo viên đăng ký Cao đẳng Hải Dương đã nhận được hệ thống giáo dục đại học của Chính phủ như sau:
1.NGANH NHẬP HỌC:


Cao đẳng Sư phạm và chính thức phát huy
MẪU 2. TUYỂN SINH


Khi mục tiêu 2 Mẫu giáo Giáo viên trường Cao đẳng: Thí sinh Tuyển sinh đại học khối M, Đại học năm 2015
Tại một tuyên bố sứ mệnh của trường cao 5
3. HỒ SƠ TUYỂN SINH


Tuyển sinh Exploration cấp chuyên nghiệp trong các mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chứng nhận cùng với các nước ở địa phương (01).
Transcript (02 proof).
Văn bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (02 proof)
Giấy khai sinh (giấy chứng nhận 02).
Thẻ ID (02 công chứng).
04 4 × 6 ảnh cao đẳng tiểu học


Hồ sơ Sinh viên - Học sinh: 02 phần (có ảnh và chính quyền địa phương xác nhận).
4. GIÁO DỤC:


Pháp lệnh số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2010 tại 05 quốc gia
5. Học sinh chính sách đãi ngộ,


Họ cung cấp cho 100% tín dụng cho toàn bộ chi phí của giáo dục theo quy định của pháp luật của Nhà nước về nhập cảnh
Tốt nghiệp văn bằng chính thức
Nó được xây dựng để kết nối tất cả các trường ở các trường đại học có các kỹ năng phù hợp.
GHI THỜI GIAN tìm 6.THOI
cao đẳng sư phạm mầm non


Mầm non Trường Mẫu giáo: lớp đào tạo Trường mở 2015.Hien 3,7,9 tháng đến tháng
EVENT 7.DANG UP BÂY GIỜ là entry đầu tiên

Các bài khác cùng chuyên mục: