Thông tin đăng ký trung bình
trung cấp y hà nội


"Nurse"


Hợp lệ đăng ký học chuyên nghiệp với dial 06/2006 / QĐ-BGDĐT 3 17 Tháng 5 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bằng cách quay số 08/2007 / QĐ-BGD & ĐT ngày 06, ngày 04 tháng 5 năm 2007 chấp nhận hướng dẫn chuyên môn 2015cua Bộ Giáo dục và đào tạo,
Theo các quy định về liên kết đào tạo và tầng lớp trung lưu chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và quyết định số 42/2008 / QĐ-BGDĐT 7 2008 tháng 28, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo Quy định số 91 / TB-BGDĐT ngày 03 ngày 03 tháng năm năm 2014, đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2015 mục tiêu, đăng ký,
Đại học trung bình và nhận thức chuyên nghiệp của ASEAN vào năm 2015 như sau:
1. Ứng viên


Khán giả: Lớp 12 hồ sơ học, toán học, sinh học, hóa học.
Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
2. Bối cảnh của nước Cộng hòa Czech
trung cấp y


Mẫu đơn University College (theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Văn bằng, bảng điểm (bản sao có công chứng).
Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp (hoặc tương đương) hoặc cao hơn.
Các kích cỡ giấy của các lĩnh vực ưu tiên (nếu có) mà bạn chọn.
Hình ảnh kích thước 04 4cmx6cm, 02 Envelope Seals (ghi rõ tên và địa chỉ liên lạc trên phong bì và sau khi hình ảnh).
3. Học sinh chính sách đãi ngộ


100% tổng chi phí của chương trình giáo dục của họ cho các khoản vay của chính phủ
Sau khi tốt nghiệp trường trung học chuyên nghiệp chính quy
Hãy liên hệ với hệ thống đại học hoặc các hệ thống VLVH, các trường đại học và các ngành công nghiệp chuyên làm
4. Thời gian
trung cấp y tế hà nội

Các bài khác cùng chuyên mục: