TUYỂN SINH THÔNG BÁO TRUNG CẤP
trung cấp y hà nội


"Các bác sĩ điều dưỡng ngành"


Theo quy định của đăng ký cung cấp chuyên nghiệp và Quyết định cao Không 06/2006 / QĐ-BGDĐT 03 ngày 17 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2007 / QĐ-BGDĐT ngày 06 Tháng Năm 4, 2007 và các văn bản hướng dẫn đăng ký chuyên nghiệp Bộ 2015cua Giáo dục và Đào tạo;
Theo các quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, công bố kèm theo Quyết định số 42/2008 / QĐ-BGD & ĐT ngày 28 07 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo Thông báo số 91 / TB-BGDĐT ngày 03 03 2014 tại sổ đăng ký chỉ đăng ký vào năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Thông báo tuyển sinh đại học trình độ trung cấp chuyên nghiệp ASEAN vào năm 2015 như sau:
1. Ứng viên


Khán giả: Lớp 12 Toán, Sinh học, Hóa học.
Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
2. HỒ SƠ THI
trung cấp y


Cao đẳng hình thức đăng ký tuyển dụng, các trường đại học (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính sách).
Trình độ chuyên môn Diploma và bảng điểm (bản sao có chứng thực).
Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương) hoặc cao hơn.
Giấy cho các đối tượng ưu tiên và khu vực được lựa chọn (nếu có).
04 ảnh 4cmx6cm cm, 02 phong bì dán tem (ghi rõ tên và địa chỉ liên hệ trên phong bì và sau khi hình ảnh).
3. Học sinh thực hiện chính sách


Được hỗ trợ bởi 100% toàn bộ chi phí nghiên cứu thị trường cho vay theo quy định của nhà nước khi thừa nhận
Học sinh tốt nghiệp trình độ chuyên nghiệp chính quy
Xây dựng hệ thống kết nối của hệ thống chính hoặc cao đẳng VLVH, các trường đại học và các ngành công nghiệp chuyên ngành
4. THỜI GIAN THỰC HIỆN
trung cấp y dược hà nội
Có ba bài kiểm tra trong tháng ba, 10 và 11, năm 2015: Theo Nghị định số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 2010 của Chính phủ 05.

Các bài khác cùng chuyên mục: