THÔNG BÁO TUYỂN SINH TẠM
trung cấp y hà nội


"Bác sĩ, ngành Nurse"


Sau khi ghi danh trung cấp nghề theo Quyết định số 06/2006 thiết lập cấp / QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng năm năm 2006 đã được 17 được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2007 / QĐ-BGD & ĐT ngày 06 ngày 04 tháng 5 năm 2007 và tài liệu công việc tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015cua;
Phù hợp với các quy định cho liên kết đào tạo trình độ chuyên môn, các trường cao đẳng và đại học kèm theo Quyết định số 42/2008 ban hành / QĐ-BGD & ĐT ngày 28 07 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Phù hợp với § 91 Lớp / đăng ký lao BGDĐT chỉ 03 03 2014 2015 Ghi Danh Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Tuyển sinh đại học nhận thấy Asean mức trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 như sau:
1. Ứng viên


Đối tượng tham dự: Lớp 12 Toán, Sinh học, Hóa học.
Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
2. Báo cáo Kiểm tra
trung cấp y


Hồ sơ đăng ký cho các trường cao đẳng tuyển dụng, các trường đại học (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định).
Trình độ chuyên môn Diploma và bản sao (bản sao có chứng thực).
Một bản sao công chứng các văn bằng đại học (hoặc tương đương) hoặc cao hơn.
Giấy cho các lĩnh vực ưu tiên và lựa chọn (nếu có).
4cmx6cm 04 cm Hình ảnh 02 phong bì có dán tem (với tên và địa chỉ trên phong bì và sau khi hình ảnh).
3. Học sinh chính sách thù lao


Với 100% chi phí của việc nghiên cứu toàn bộ thị trường tín dụng đã được hỗ trợ bởi nhà nước, theo yêu cầu khi chụp
Sinh viên sau khi tốt nghiệp cấp bằng đại học
Xây dựng, VLVH hệ thống chính hoặc hệ thống kết nối các trường Cao đẳng, Đại học và ngành công nghiệp chuyên ngành
4. Thời gian xét xử


trung cấp y dược hà nội
Có ba bài kiểm tra 10 và 11 tháng ba năm 2015: Theo Quy chế Không 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ chi phí tốn 05.

Các bài khác cùng chuyên mục: