Công bố một huấn luyện tạm thời
trung cấp y hà nội


"Trường học Điều dưỡng"


Sửa đổi trong năm 2007, không có 08/2007 / QĐ-BGD & ĐT ngày 06, 4 quyết định, nhưng 06/2006 / QĐ-BGDĐT 17, 2006, phù hợp với các quy định của Nghị quyết số 03 của Dạy nghề Giáo dục và Đào tạo 2015cua Enrollment Division Năm Learning Guide, ,
28 trường cao đẳng nghề, trường đại học và các hệ thống dự trữ liên bang, giáo dục, đào tạo, và 07 năm 2008, Bộ trưởng Bộ 42/2008 / QĐ-MET quyết định và doanh
Bộ Giáo dục / TB-03 03 2014 2015 BGDĐT chỉ trên các tập tin tuyển sinh Lưu ý 91
Trong năm 2015, các thông tin sau đây giữa ASEAN và các tiêu chuẩn chuyên nghiệp và y tế:
1. Ứng viên


Bề ngoài: Lớp 12 môn toán, sinh học và hóa học.
Thời gian học tập: 1,5 năm.
2. Ghi lại thi
trung cấp y


Đại học Trung học của mẫu đăng ký (theo mẫu của Bộ Giáo dục).
Giấy chứng nhận và một bản sao (bản sao có chứng thực).
Bản sao có công chứng; Bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương) hoặc cao hơn.
Trường hợp các ưu tiên và lựa chọn tập thể dục (nếu có).
4cmx6cm 04 cm và 02 phong bì dán tem (bao thư, sau đó tên và thông tin liên lạc).
3. Ưu đãi cho sinh viên


100% giá trị thị trường của các nghiên cứu y học dựa trên điều kiện thị trường
Học sinh và sinh viên tốt nghiệp của cả hai
Hệ thống cơ bản và hệ thống, các trường cao đẳng và đại học, hợp tác chuyên nghiệp và tham gia khu vực VLVH
4. Kiểm tra TIMES
trung cấp y dược hà nội
10 và 11 vào ba vấn đề, 5, 14, 2015 2010 49/2010 / NĐ-CP, theo chính phủ.
Lần đầu tiên tuyển sinh 5.DANG UP

Các bài khác cùng chuyên mục: