TUYỂN SINH THÔNG BÁO TRUNG CẤP
trung cấp y hà nội


"Bác sĩ ngành Điều dưỡng"


Theo quy định của cấp chuyên nghiệp tuyển sinh ban hành Quyết định số 06/2006 / QĐ-BGDĐT 05.03.17 2006 đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2007 / QĐ-BGD & ĐT ngày 06 05/04/2007 và các văn bản hướng dẫn tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và 2015cua đào tạo;
Phù hợp với các quy định về liên kết đào tạo của trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008 / QĐ-BGD & ĐT ngày 28 07 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo Nghị định số 91 / TB-BGDĐT ngày 03 03 2014 ghi danh đăng ký chỉ trong năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Tuyển sinh đại học nhận thấy Asean mức trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 như sau:
1. Ứng viên


Khán giả: Lớp 12 học toán học, sinh học, hóa học.
Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
2. Hồ sơ NGHIỆM
trung cấp y


Đăng ký cho các trường cao đẳng tuyển dụng, các trường đại học (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm soát).
Trình độ chuyên môn Diploma và bảng điểm (bản sao có chứng thực).
Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương) hoặc cao hơn.
Giấy cho việc lựa chọn các chủ đề ưu tiên và khu vực (nếu có).
04 ảnh 4cmx6cm cm, 02 phong bì có dán tem (ghi rõ tên và địa chỉ liên hệ trên phong bì và sau khi hình ảnh).
3. HỌC SINH Chính sách thù lao


Được hỗ trợ 100% chi phí của việc nghiên cứu thị trường cho vay toàn bộ, theo quy định của nhà nước sau khi thông qua
Học sinh sau khi hoàn thành bằng trung cấp chính quy
Được xây dựng để kết nối các hệ thống chính hoặc các hệ thống VLVH Cao đẳng, Đại học và ngành công nghiệp chuyên ngành
THỜI GIAN THỬ thứ tư
trung cấp y tế hà nội
bài kiểm tra 10 tháng 3 và 11, năm 2015: Theo quy định của Nghị định số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 2010 Chính phủ của 05
5.DANG giờ học sớm VÉ TỐT NHẤT

Các bài khác cùng chuyên mục: