Một số ấn phẩm quốc tế
trung cấp y hà nội


"Dịch vụ y tế"


Sửa đổi 06 quyết định và 17 tháng năm 2006 số 08/2007 / QĐ-BGDĐT bổ sung, Bộ quyết định số 06/2006 / QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 luật 2015cua 03 ghi danh cho sinh viên nhập học trong năm 2007, và giáo dục và đào tạo và hướng dẫn Bằng trung cấp nghề nghề viết sự thật;
Điều khoản Dịch vụ và đào tạo trình độ trung cấp nghề, trường học, các trường đại học, 42/2008 / QĐ-BGD & ĐT ngày 28 07 giáo dục, và quyết định trong năm 2008 để tạo ra một vấn đề liên quan đến khai thác mỏ;
Đăng ký chỉ xem xét của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 bai- BGDĐT 03 cổng 91/03 năm 2015
Theo các chuyên gia cấp liên trường ASEAN trong năm 2015 bao gồm các báo cáo sau:
1. Ứng viên


Các cuộc họp: Lớp 12 Toán, Sinh học, Hóa học.
Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
2. Kết quả
trung cấp y


(Các quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo) Mẫu đăng ký cho các trường đại học để tuyển đại học.
Hình ảnh Certified và chuyên nghiệp (bản sao có chứng thực).
Bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương) hoặc một bản sao công chứng.
Lĩnh vực ưu tiên lựa chọn các đối tượng và giấy (Tham khảo).
02-tem Stamp (Tên và địa chỉ của người liên lạc cho các phong bì và hình ảnh) trên 4cmx6cm 04 cm Pin.
3. Học sinh trả rất Policy


100% tổng chi tiêu của nghiên cứu để hỗ trợ thị trường nợ
Sau khi tốt nghiệp của sinh viên toàn thời gian đủ điều kiện
Xây dựng và hệ thống hoặc hệ thống VLVH trường học, các trường đại học và các chuyên gia ngành công nghiệp kết nối
4. Thời gian cho bài tập về nhà
trung cấp y tế hà nội


Ba kỳ thi tháng ba, 10 và 11, năm 2015 sẽ là: / 49/2010 NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Chính phủ điều kiện 05
5.DANG nhất ngày đầu tiên

Các bài khác cùng chuyên mục: