THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN TRUNG CẤP
trung cấp y hà nội


"Các học viên Nurse"


Phù hợp với các quy định của Nghị quyết số 06/2006 đăng ký nhận lớp chuyên nghiệp / QĐ-BGDĐT ngày 03 Tháng Năm, 17 năm 2006, đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2007 / QĐ-WHB & DT ngày 6 ngày 04 Tháng năm 2007 và các văn bản hướng dẫn tuyển sinh trường chuyên 2015cua Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Sau khi các quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008 / QĐ-BGD & ĐT ngày 28 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo ra;
Theo Thông báo số 91 / TB-03 03 2014 đăng ký BGDĐT năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng ký
Tuyển sinh đại học nhận thấy Asean mức trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 như sau:
1. Người nộp đơn


Khán giả: Lớp 12 Toán, Sinh học, Hóa học.
Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
KIỂM TRA 2. BIÊN GIỚI
trung cấp y


Mẫu đăng ký cho việc tuyển dụng của các trường đại học, các trường đại học (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định).
Văn bằng và bảng điểm (bản sao có chứng).
Một bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương) hoặc cao hơn.
Giấy cho các khu vực mục tiêu ưu tiên được lựa chọn (nếu có).
04 ảnh 4cmx6cm cm, 02 SAE (tên và địa chỉ liên hệ trên phong bì và sau khi hình ảnh).
Chính sách đãi ngộ 3. Học sinh


Được hỗ trợ bởi 100% chi phí của việc nghiên cứu thị trường cho vay được xác định bằng cách nhập học nhà nước
Sinh viên tốt nghiệp với một Hills thường xuyên
Sẽ được xây dựng kết nối với hệ thống chính hoặc hệ VLVH các trường Cao đẳng, Đại học và chuyên gia
4. THỜI GIAN THỰC HIỆN
trung cấp y tế hà nội


Có ba kỳ thi tháng ba, 10 và 11, năm 2015: Nghị định số 49/2010 trở lại / NĐ-CP ngày 14 tháng năm năm 2010 của Chính phủ 05.
5.DANG UP NGHIỆP CHO CÁC TRƯỜNG HỌC NHẤT TUYỂN SINH SỚM

Các bài khác cùng chuyên mục: