Thông báo tuyển sinh TRUNG CẤP
trung cấp y hà nội


"Bác sĩ ngành Điều dưỡng"


Phù hợp với các quy định của các học sinh chuyên nghiệp tại Quyết định ban hành số thứ hai 06/2006 / QĐ-BGDĐT 03 17 tháng năm 2006, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2007 / QĐ-BGD & ĐT ngày 06 04 tháng 5 năm 2007, và hướng dẫn chuyên môn của sinh viên ở tiểu học và trung học Bộ 2015cua Giáo dục và Đào tạo;
Trong điều khoản của thỏa thuận đào tạo kết hợp với trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, ban hành Quyết định số 42/2008 / QĐ-BGDĐT 28 07 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông báo số 91 / TB-BGDĐT ngày 03 03 2014 2015 chỉ sinh viên đăng ký của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
College để bình luận Asean mức trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 như sau:
1. Ứng viên


Khán giả: Lớp 12 Toán học, Sinh học, Hóa học.
Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
2. HỒ SƠ thi
trung cấp y


Đăng ký tuyển dụng tạo cao đẳng, đại học (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định).
Cấp bằng Diploma chuyên nghiệp và các văn bản (bản sao có chứng thực).
Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương) trở lên.
Giấy tượng đầu tiên và khu vực lựa chọn (nếu có).
04 ảnh 4cmx6cm cm, 02 phong bì chà đạp (ghi rõ tên và địa chỉ của số liên lạc trên phong bì và sau khi hình ảnh).
3. HỌC SINH thù lao


Được hỗ trợ 100% của thị trường tất cả các chi phí học tập theo quy định tại tiểu bang về việc tiếp cận các
Sinh viên sau khi tốt nghiệp bằng trung cấp chính quy
Sẽ được tạo ra liên kết các chính hoặc VLVH các trường Cao đẳng, Đại học và ngành công nghiệp cụ thể
4. THỜI GIAN THI
trung cấp y dược hà nội
Có ba bài kiểm tra trong tháng ba, 10 và 11, năm 2015: Theo Quyết định số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 2010 của Chính phủ 05.
5.DANG UP NGHIỆP ĐẦU HỌC TỐT NHẤT Nhận con nuôi

Các bài khác cùng chuyên mục: