Căn cứ Thông tư số 03/2015 / TT-BGDĐT ngày 2015/02/26 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định phải ghi danh vào các trường đại học, cao đẳng và hệ thống chính phủ và TC,
trung cấp mầm non


Theo kế hoạch tuyển sinh vào đại học năm 2015 tại Hải Dương


Thông báo của Khoa Giáo dục Hải Dương và tổ chức trung gian trước khi nhập học chính quy năm 2015 như sau:


Các thành tích của Cao đẳng Sư phạm HẢI DƯƠNG


Ủ bệnh trung bình chấp nhận Giáo dục


KHÓA 56 2015


Chấp nhận 1.NGANH:


Trước khi giữa hệ thống giáo dục trường học giai đoạn chính.
2. Hình thức chấp nhận


Xem xét các tài liệu và xác minh các kỹ năng cơ bản (bao gồm cả ca hát tự chọn và các vấn đề đọc diễn cảm)
Ứng viên M kỳ thi kiểm tra có hiệu quả trong giảng thường xuyên tại trường Cao đẳng Giáo dục vào năm 2014 tại Hải Dương là một hệ thống trường mầm non, và không phải là một cuộc thi tài năng
3. ứng viên


Những sinh viên đã tốt nghiệp trường trung học, và làm giàu văn hóa
Những sinh viên chưa tốt nghiệp trung học chưa
Học sinh tốt nghiệp trung học
4. chấp nhận giảng viên


2014 thi nghề tập ngày (mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo Systems).
Cao đẳng sỹ có chứng nhận trường trung học (học sinh trung học đã không vượt qua đủ 12 thí sinh của trường trung học sinh viên tốt nghiệp một chương trình chứng chỉ và dữ liệu cá nhân của trường trung học) cung cấp.
Hình ảnh 04 4 × 6 Kích thước (ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh và phía sau) 0:02 phong bì niêm phong.
Phí 5.HOC
sư phạm mầm non


Theo Nghị định số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 05 tháng 1 năm 2010 của Chính phủ
Hiện 6. Đào tạo


Ai giữ một trường trung học cơ sở là 30 tháng 1
Người học có bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương), thời gian đào tạo 20 tháng
Những người có bằng tốt nghiệp trung cấp chấp nhận thi đủ điều kiện công nhận ngang hàng với trình độ đại học, trong khi đào tạo 10 tháng
7. Học sinh chính sách thù lao


Được hỗ trợ bởi 100% các chi phí nghiên cứu thị trường cho toàn bộ khoản vay theo quy định của nhà nước trong việc chấp nhận
Độ nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp chính quy
Nó được xây dựng để liên kết quy chế hoặc quy tắc VLVH đẳng, đại học và các chuyên gia ngành công nghiệp
Không có nhận xét 8.THOI giảng viên
văn bằng 2 sư phạm mầm non


Trường mầm non chuyên nghiệp: các trường mở cửa với nhiều khóa học 2015.Hien 1,5,8,11 trong những tháng đầu của năm loại 2015/05/20
UP TO 9.DANG giờ chấp nhận sớm trong những trường tốt nhất

Các bài khác cùng chuyên mục: