Công cụ tìm kiếm và download miễn phí các file văn bản tài liệu trên internet nhanh chóng và dễ dàng với các định dạng phổ biến như:
Adobe Portable Document Format (pdf), Microsoft Word (doc), Microsoft Excel (xls), Text (ans, txt), Microsoft PowerPoint (ppt), Microsoft Works (wks, wps, wdb), Microsoft Write (wri), Rich Text Format (rtf), Shockwave Flash (swf), Adobe, PostScript (ps), Lotus WordPro (lwp), Macwrite (mw), Lotus 1-2-3 (wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku)

Tìm kiếm trên toàn cầu: http://search-file.net
Tìm kiếm tại Việt nam: http://www.timkiemvanban.comChúc các bạn may mắn ! ^^

Các bài khác cùng chuyên mục: