khuyến mãi giảm giá khi mua óng nước nóng và lạnh
PP-R Vesbo VESBO- Nối
2201 100 Socket 20mm c 6,300
2201 200 Socket 25mm c 8,800
2201 300 Socket 32mm c 13,600
2201 400 Socket 40mm c 21,600
2201 500 Socket 50mm c 36,800
2201 600 Socket 63mm c 80,000
2201 700 Socket 75mm c 124,000
2201 800 Socket 90mm c 194,800
2201 900 Socket 110mm c 274,000cc

http://bonnuocdaithanh.com/bonnuoc/g59_1.htm

---------- Post added at 02:07 PM ---------- Previous post was at 02:04 PM ----------

STT DANH MỤC SẢN PHẨM MÃ SỐ KÍCH THƯỚC Æ(mm) ĐVT ĐƠN GIÁ(VNĐ)
1 PP-R Vesbo Ống nước lạnh (PN10) 2111 100 PN 10 Pipe 20 mm x 2.3 mm m 32,500

http://nhatthiengroup.com/shop/g81_1.html

Các bài khác cùng chuyên mục: