[One Piece Online] Danh sách đạt giải "Đua top cấp độ nhận Nami 9*" tại S20
Tổng Bộ Hải Quân xin chúc mừng Thuyền Trưởng Mikamo-san đã chiến thắng trong sự kiện "Đua TOP cấp độ nhận ngay Nami 9*" tại S20


Danh sách các thuyền trưởng đạt giải tại thời điểm 14h ngày 16/12/2014
Các thuyền trưởng có cùng cấp độ sẽ được Tổng Bộ Hải Quân xếp hạng theo mức chiến lực.


Phần thưởng tương ứng với xếp hạng của các Thuyền trưởng:
Tổng Bộ Hải Quân sẽ gửi phần thưởng tới các Thuyền Trưởng có tên trong danh sách theo đường thư hệ thống trong chiều nay (16/12/2014).

Các bài khác cùng chuyên mục: