<span id="docs-internal-guid-50bb28ae-6286-7432-cd4b-e62fdafaac8f"><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:11pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">[HOT] Chùm sự kiện cuối tuần chào đón Noel và Năm mới.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.15;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">
</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Tiếp theo các sự kiên cập nhật Chương 7 "Đại náo Impel Down" và chào đón noel cũng như năm mới 2015 sắp tới, Tổng Bộ Hải Quân &nbsp;quyết định ra mắt chùm sự kiện cuối tuần với nhiều vật phẩm HOT và hữu ích giúp các thuyền trưởng có thể dễ dàng chinh phục các ải của Chương 7.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">I. Sự kiện "Hộp Lễ Phẩm Ngẫu Nhiên"</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.15;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">
</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Tổng Bộ Hải Quân </span><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-style: italic; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">&nbsp;sẽ bán 2 loại hộp Lễ Phẩm với những vật phẩm vô cùng giá trị, cũng như cơ hội có thu nạp được các đồng đội từ 9 đến 11 sao.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-style: italic; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Thời gian sự kiện: Bắt đầu từ 5 giờ ngày thứ 6 (19 tháng 12) đến 24 giờ ngày chủ nhật (21 tháng 12)</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Giá mỗi hộp lễ phẩm là 50 vàng.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Mỗi ngày các Thuyền trưởng có thể mua 10 hộp mỗi loại</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Mở mỗi loại lễ bao, các thuyền trưởng có cơ hội nhận được 1 trong số các vật phẩm trong danh sách dưới đây:</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.15;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">
</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.15;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">
</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">II. Sự kiện "Ác Mộng Đêm Giáng Sinh".</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Cùng với không khí vui vẻ chào đón Giáng sinh và Năm mới 2015, Tổng Bộ Hải Quân quyết định ra mắt sự kiện "Ác Mộng Đêm Giáng Sinh" với vô vàn các vật phẩm quý giá để các Thuyền Trưởng có thể thoải mái tìm kiếm trong dịp noel và năm mới.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.15;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Tham gia vào </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.15;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">One Piece online, các thuyền trưởng cũng hòa mình vào không khí rộn rã cuối năm vui vè &nbsp;và cuộc truy tìm các "Bông tuyết ” nhằm thu thập các mảnh “Hoa Tuyết” để nhận được những món quà vô cùng hấp dẫn.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Thời gian diễn ra sự kiện: Bắt đầu từ 5 giờ sáng ngày 19/12/2014 (sau khi bảo trì server) đến hết ngày 04/01/2015</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.15;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Đối tượng tham gia: Tất cả các tuyền trưởng trong toàn bộ các server của </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.15;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">One Piece online</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Nội Dung Hoạt động:</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">1. Truy tìm Bông Tuyết: Trong thời gian sự kiện diễn ra, các thuyền trưởng có thể nhận được “Bông Tuyết” từ các nguồn:</span></p><ul style="margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><p dir="ltr" style="line-height:1.15;margin-top:19pt;margin-bottom:0pt;"><span style="vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Nhận từ "Lễ bao online" 3 lần 1 ngày </span></p></li></ul><ul style="margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><p dir="ltr" style="line-height:1.15;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Nhận từ việc thực hiện "Tiền thưởng nhiệm vụ" hàng ngày</span></p></li></ul><ul style="margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><p dir="ltr" style="line-height:1.15;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;"><span style="vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Thông quan phụ bản nhận “Bông Tuyết” </span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">2. Sử dụng "Bông Tuyết" và "Hoa Tuyết": </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;margin-left: 30pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Ghép 5 “Bông Tuyết” thành 1 trong 8 loại “Hoa Tuyết” hoặc mua trực tiếp “Rương noel” hoặc “Rương noel cao cấp” trong Thương Thành để mở ra "Hoa Tuyết":</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;margin-left: 66pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"> Hoa Tuyết thường:</span></p><ul style="margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; margin-left: 40px; background-color: transparent;"><p dir="ltr" style="line-height:1.15;margin-top:19pt;margin-bottom:0pt;"><span style="vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Hoa Tuyết cao cấp: </span></p></li></ul><ul style="margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; margin-left: 40px; background-color: transparent;"><p dir="ltr" style="line-height:1.15;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Rương Noel: &nbsp;</span></p></li></ul><ul style="margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; margin-left: 40px; background-color: transparent;"><p dir="ltr" style="line-height:1.15;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;"><span style="vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Rương Noel cao cấp:</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">3. Phần thưởng:</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;margin-left: 30pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Người chơi dùng “Hoa Tuyết” để đổi quà trong phần sự kiện “Ác Mộng Đêm Giáng Sinh”:</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-style: italic; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Người chơi click vào biểu tượng để vào sự kiện</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-style: italic; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Trong phần sự kiện người chơi có thể đổi được các tặng phẩm</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-style: italic; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Bảng quy đổi phần thưởng</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Hãy cùng tham gia vào sự kiện “Ác Mộng Đêm Noel” để sỡ hữu những vật phẩm hấp dẫn, nhất là những món mật bảo gia tăng sức chiến đấu cho băng hải tặc của bạn! Nhanh chân lên và chần chờ gì nữa ? </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.5;margin-top:19pt;margin-bottom:8pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Tổng Bộ Hải Quân </span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.15;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 15px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">[SF]</span></p><br></span>

Các bài khác cùng chuyên mục: