Trân trọng kính chào!
---------------------------------------------------------------------------------
Mr. Nguyen Van Thinh
Mobile: (+84) 989 337 016
Deputy Bussiness
VIET TIEN MANH JSC.
Head Office: No. 35 Chua Lang, Dong Da, Hanoi, Vietnam
Tel:+84 (4) 627 542 85 Fax: +84 (4) 3 259 5281
Y!M: nguyenthinhcntt Sky: nguyenthinhcntt
E-mail: thinhnv@vtmgroup.com.vn
Website: http://it.vtmgroup.com.vn

Các bài khác cùng chuyên mục: