Khuyến mãi mùa hè dành cho khách hàng đăng ký mới tên miền - web hosting tại LPVIETNAM từ ngày 01-06-2012 đến hết ngày 30-06-2012


Tên miền quốc tế: 200.000VND/năm


Tên miền Việt Nam .com.vn: 280.000 + 320.000 = 600.000VND/năm


Tên miền Việt Nam .vn: 280.000 + 450.000 = 730.000VND/năm


Web Hosting chỉ từ 25.000VND/tháng, giảm giá đến 50%


Để biết thêm chi tiết. Quý khách vui lòng truy cập website: Đăng ký tên miền - Viet nam web hosting

Các bài khác cùng chuyên mục: