sim so sim so dep dep />

k có j là sai sim so dep cả chỉ là đúng cho sim so dep ai thôi

Các bài khác cùng chuyên mục: