1- Vào Dial-up DCOM Viettel 3G
- Click Start menu -> Settings -> Network Connections :
(hoặc click Start menu, chọn chọn Control Panel., nhấp đúp vào Network Connections.)
- Click phải chuột vào biểu tượng Dial up Viettel chọn Properties.

- Tiếp chọn Tab Networking chọn tiếp Protocol(TCP/IP) và click vào Properties

3. Thay đổi DNS vào 12BET DCOM 3G:
- Trong cửa sổ hiện ra, bạn chọn mục “Use the following DNS server addresses” và gõ vào 2 khung “Preferred DNS server” và “Alternate DNS server” các địa chỉ sau:
Preferred DNS server: 8.8.8.8
Alternate DNS server: 8.8.4.4

Hướng dẫn cách vào Facebook bằng DNS cho DCOM 3G Viettel
Tiếp chon OK , chọn tiếp OK, để lưu cấu hình lại.
4. Dial-up Viettel chọn Díconnect
- Click phải chuột vào biểu tượng Dial-up Viettel chọn Disconnect

5. Click phải chuột vào biểu tượng Dial-up Viettel chọn Connect
6. Vào thử 12BET bang link backup hoặc https://www.12bet.com

Các bài khác cùng chuyên mục: