bác xem có fair ko

_SECTION_BEGIN("ADX");

range = Param("Periods", sim gia re 14, 2, 200, 1 );

Plot( ADrange), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "ADX color", colorBlue sim so dep ), ParamStyle("ADX sim phong thuy style", styleThick ) );

Plot( PDI(range), "+DI", ParamColor( "+DI color", colorGreen ), ParamStyle("+DI trung tam sim so dep style") );

Plot( MDI(range), "-DI", ParamColor( sim so dep gia re "-DI color", colorRed ), ParamStyle("-DI style") );

Plot(20,"",ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style"));

Plot(40,"",ParamColor( "Color", colorCycle sim dep gia re ), ParamStyle("Style"));

_SECTION_END();Nguyên v#259;n b#7903;i tranloat _SECTION_BEGIN("ADX");

range sim gia re = Param("Periods", 14, 2, 200, 1 );

Plot( ADrange), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "ADX color", colorBlue ), ParamStyle("ADX style", styleThick ) );

Plot( PDI(range), sim phong thuy "+DI", ParamColor( "+DI color", colorGreen ), ParamStyle("+DI style") );

Plot( MDI(range), "-DI", ParamColor( "-DI color", colorRed ), ParamStyle("-DI style") );

_SECTION_END();trung tam sim so dep Bác nào sửa cho em cái code này với. thêm cho em đường ngang 20 và 40 với

Em xin cảm ơn!

Các bài khác cùng chuyên mục: