PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CAN HO LAN PHUONG

ÁP DỤNG CHO CĂN HỘ LOẠI A VÀ B
- Đặc cọc 20.000.000 đ
- Đợt 1: Ký hợp đồng mua căn hộ ( bàn giao nhà) thanh toán 50%.
- Đợt 2: 1 năm sau kể từ đợt 1 thanh toán 20%.
- Đợt 3: 1 năm sau kể từ đợt 2 thanh toán 10%.
- Đợt 4: 1 năm sau kể từ đợt 3 thanh toán 10%.
- Đợt 5: 1 năm sau kể từ đợt 4 thanh toán 7%.
- Đợt 6: Nhận chủ quyền thanh toán 3%

ÁP DỤNG CHO CĂN HỘ LOẠI C, D, E, F
- Đặc cọc 20.000.000 đ.
- Đợt 1: Ký hợp đồng mua căn hộ ( bàn giao nhà) thanh toán 50%.
- Đợt 2: sau 2 tháng kể từ đợt 1 thanh toán 15%.
- Đợt 3: sau 2 tháng kể từ đợt 2 thanh toán 15%.
- Đợt 4: sau 2 tháng kể từ đợt 3 thanh toán 17%.
- Đợt 5: Nhận chủ quyền thanh toán 3%.

THAM KHẢO THÊM: Can ho homyland

Các bài khác cùng chuyên mục: