Laliga, Vòng 12, 1h45 ngày 19/11


Granada (D1, V11, 11, 16/20; 3, 2, 6, 11:18) – Athletico de Madrid (D1, V11, 28, 2/20; 9, 1, 1, 24:11)


Mi ch gp nhau 2 ln. Granada không có chiến thng nào, hoà 1 trn và đ thua 1 trn.

Yên tâm b[/b]ỏ b[/b]ạc cho đ[/b]ội khách và theo Tài.[/b] [/b]

Các bài khác cùng chuyên mục: