sữa chữa điện công nghiệp

Nâng cấp, sửa chữa thiết bị điện, sua chua dien cong nghiep tự động hóa

1. Tư vấn kỹ thuật miễn phí.

3. sua-chua-dien-cong-nghiep Kiểm tra khắc phục sự cố miễn phí trong vòng 24h.

Cty sữa chữa điện công nghiệp chúng tôi chuyên cung cấp, sửa chữa, bảo trì thiết bị điện, máy móc Cty chúng tôi chuyên cung cấp : CNC, PLC, Biến tần, hệ thống tự động hoá,tủ điện, sua chua dien sửa chữa cong nghiep dây chuyền sản sua chua dien cong nghiep xuất công nghiệp.

- Sửa chữa các mạch điện tử bảo trì thiết bị điện điều khiển Công nghiệp.

- Sửa chữa máy công cụ CNC - PLC biến máy móc : CNC tầng …

- Lắp đặt,sửa chữa các modul , board mạch ứng dụng trong các PLC máy công cụ, các tủ điện điều khiển dây chuyền sản xuất

- sua-chua-dien-cong-nghiep Biến tần Nạp lại sua-chua-dien-cong-nghiep ROM, lập trình, c ài đặt lai hệ thống theo yêu cầu.

-Cài đặt biến hệ thống tự động hoá tần

-Lập trình PLC, HMI

- thiết kế tủ điện công nghiệp, tủ điện tủ điều khiển ....

Nâng cấp, sửa chữa thiết bị điện, tự động hóa

dây chuyền sản xuất công nghiệp 1. Tư vấn kỹ thuật miễn phí.

3. Kiểm tra khắc - Nạp lại ROM phục sự cố miễn phí trong vòng 24h.

Cty chúng tôi chuyên cung cấp, sửa lập trình chữa, bảo trì thiết bị điện, máy móc : CNC, PLC, Biến tần, hệ thống tự động hoá,tủ điện, c ài đặt lai hệ thống theo yêu cầu. dây chuyền sản xuất công nghiệp.

- Sửa chữa các - Sửa chữa máy công cụ CNC - PLC biến tầng … mạch điện tử điều khiển Công nghiệp.

- dien cong nghiep Sửa chữa máy công cụ CNC - PLC biến tầng …

- Lắp đặt,sửa chữa các modul , board mạch ứng dụng trong các máy công cụ, các tủ điện điều khiển dây chuyền sản xuất

- Nạp lại ROM, lập trình, c ài đặt lai hệ thống theo yêu cầu.

-Cài đặt biến tần

-Lập trình PLC, HMI

- thiết kế tủ điện công nghiệp, tủ điều khiển ....

Các bài khác cùng chuyên mục: