Vương triều nhà Tuỳ, chiến tranh liên miên, thiên hạ đại loạn. Tuỳ Dương Đế tham lam, hoang dâm, lại được tên đại gian thần Vũ Văn Hoà Cập xúi bẩy, ngày nào cũng chìm đắm trong thanh, sắc, khuyển, mã. Thái Nguyên Hầu Lý Uyên và con thứ hai Lý Thế Dân bất mãn trước cảnh lầm than của bá tánh, ngấm ngầm liên lạc với các nghĩa sỹ giang hồ chuẩn bị lật đổ nhà Tuỳ.Phụng chỉ đến Sơn Tây tuyển Mỹ nữ cho Tuỳ Dương Đế. Vũ Văn Thành Đô phát hiện vị hôn thê của Lý Nguyên Bá (con trai thứ tư của Lý Uyên) – Tiêu Mỹ Nương là một mỹ nữ quốc sắc thiên hương, rắp tâm chiếm vị mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành này, Vũ Văn Thành Đô trăm phương ngàn kế lợi dụng cong chung mua ban nha quyền thế của phủ tướng quốc thuyết phục Tiêu Mỹ Nương lấy mình. Tiêu Mỹ Nương có tình cảm sâu đậm với Lý Nguyên Bá và phủ Thái Nguyên Hồng...

Thuyết phục của Vũ Văn Thành Đô bị cự tuyệt, Vũ Văn Thành Đô dùng luôn thủ đoạn trói buộc cong chung mua ban nha Mỹ Nương ngầm áp giải về Trường An. Lý Thế Dân biết tin bèn đuổi theo chặn đường, biết là đuối lý, Vũ Văn Thành Đô lấy cớ là “Tuyển mỹ nữ cho Tuỳ Dương Đế” để bịt miệng Lý Thế Dân, đưa tình yêu giữa Lý Nguyên Bá và Tiêu Mỹ Nương đến con đường cùng. Bị rơi vào hoàn cảnh khốn khó như vậy Mỹ Nương cũng không dám báo cho Lý Nguyên Bá biết vì sợ Lý Nguyên Bá tính tình nóng nẩy gây ra hoạ lớn. Để giữ trinh tiết, Mỹ công chứng mua bán nhà Nương định treo cổ tự vẫn, Lý Thế Dân biết tin, Mỹ Nương được cứu thoát nạn. Biết tình htế không xoay chuyển được nữa, Lý Thế Dân tương kế tựu kế, lấy đại nghĩa thuyết phục Mỹ Nương nhân cơ hội này vào cung lấy lòng Tuỳ Dương Đế, lúc thời cơ đến góp sức vì đại nghiệp. Không còn con đường nào khác, Mỹ Nương chọn con đường tất cả vì đại nghĩa. Một mặt phải tạo ra dư luận là Mỹ Nương bị bệnh phải ẩn cư chữa trị thật tình là bố trí Hoàng Công Công đến đón đưa đến Trường An. Vẻ đẹp tuyệt trần của Mỹ Nương đã dành được sự sủng ái của Tuỳ Dương Đế.Cuộc thi đấu võ giữa Lý Nguyên công chứng mua bán nhà Bá và Vũ Văn Thành Đô đã làm kinh động đến Tuỳ Dương Đế và văn võ bá quan. Lợi dụng được sự sủng ái, Mỹ Nương đã xin cho Lý Uyên được phong làm Đường Vương. Lý Thế Dân được phong làm Tần Vương, Lý Nguyên Bá được phong làm “Dũng mãnh Đại Tướng quân” ngang hàng với Vũ Văn Thành Đô.Lý Nguyên Bá rất ngạc nhiên về dung mạo của “Tỷ tỷ” lợi dụng công chúa Triệu Dương, Lý Nguyên Bá lọt vào cung nhằm tìm hiểu nhưng bị lộ và bị giam vào đại lao.Vũ Văn Hoá Cập muốn nhân cơ hội này xử chết Lý Nguyên Bá, được sự giúp đỡ của Mỹ Nương và công chúa Triệu Dương, Lý Nguyên Bá thoát chết. Trong đại lao của bộ hình, đôi trai gái si tình gặp nhau, Mỹ Nương kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Lý Nguyên Bá biết. Lúc này Lý Nguyên Bá đã chín chắn và hiểu ra nhiều điều, quyết tâm cùng cha và Mỹ Nương góp sức diệt Đại Tuỳ.

Phim thu từ truyền hình VTV chưa đầy đủ. Bạn có thể ở đây:http://clip.vn/search?inputType=0&se...C3%AAn+B%C3%A1

Các bài khác cùng chuyên mục: