Kính gửi BHXH Tỉnh BD.

Cho em Dịch vụ vệ sinh công nghiệp hỏi cách tính vệ sinh nhà hưởng Dịch vụ vệ sinh công nghiệp BHXH 1 lần và BHTN ? Tính Tìm kiếm gia tăng cho dịch vụ vệ sinh theo vệ sinh nhà lương bình quân đã tham gia BHXH hay tính theo 6 tháng liền kề trước khi nghỉ.

Em xin cảm ơn.

Các bài khác cùng chuyên mục: