Liệu Nhóm Mua có đóng cửa hẳn!?

Cuộc chơi của Nhóm Mua có thể (xin nhắc lại mới là có thể) chuẩn bị kết thúc theo một cách không thể bất ngờ hơn: đóng cửa dừng mọi hoạt động sau khi chi cả núi tiền để giành vị trí số một, và đã từng bỏ xa các đối thủ còn lại với hơn 40% thị phần và xây dựng được một mạng lưới khách hàng và nhà cung cấp cực lớn.Nếu Nhóm Mua sụp đổ: Ai là người chịu thiệt?

Mua theo nhóm: Hết thời ngon ăn

Các bài khác cùng chuyên mục: