Giúp người chơi hiểu rõ về Cược bên trong và Cược bên ngoài khi tham gia chơi Roulette


Các loại cược Bên trong

Đánh cược thẳng – cược vào một trong 36 con số mà trên đó quả bóng sẽ rơi vào; tiền chi trả là 35-1.
Cược tách - cược vào một trong hai con số nằm liền kề nhau trên bảng; quả bong rơi vào một trong hai con số. Tiền chi trả là 17-1.

Cược dãy/ cược bộ ba - cược vào một trong ba con số trong một hàng duy nhất (1-2-3, 4-5-6, 13-14-15, vv); tiền chi trả là 11-1

Cược theo góc/ cược góc vuông - cược rằng một trong bốn số sẽ chạm vào con quay; tiền chi trả là 8-1

Cược 5 số - cược rằng các ô 0, 00, 1, 2, hoặc 3 sẽ chạm con quay; tiền chi trả là 6-1

Cược 6 ô - cược rằng một dãy số bao gồm 2 hàng liền kề (1-2-3-4-5-6; 10-11-12-13-14-15 ...) sẽ chạm con quay thì tiền chi trả là 6-1.

Các loại cược Bên ngoài

Màu đỏ - cược rằng quả bóng sẽ rơi vào ô màu đỏ; phần thưởng là 1-1
Màu Đen - cược rằng quả bóng sẽ dừng trên ô màu đen; phần thưởng là 1-1

Chẵn - cược rằng quả bóng sẽ dừng trên một số chẵn (không bao gồm 0 hoặc 00); phần thưởng là 1-1
Lẻ - cược rằng quả bóng sẽ dừng trên một số lẻ; phần thưởng là 1-1

Đặt cược thấp - cược rằng quả bóng sẽ dừng trên một số giữa 1 và 18 (nửa dưới của 36 con số); phần thưởng là 1-1
Cược Cao - cược rằng quả bóng sẽ dừng trên một số giữa 19 và 36 (nửa cao hơn); phần thưởng là 1-1

Cược theo tá - cược rằng quả bóng sẽ dừng trên một số giữa 12 số đầu tiên 12 (1-12), 12 số thứ hai (13-24), hoặc 12số thứ ba (25-36), tiền chi trả là 2-1

Cược Cột - cược rằng quả bóng sẽ dừng trên một số giữa cột đầu tiên trên bàn (1 đến 34, 2 xuống đến 35, 3 đến 36); tiền chi trả là 2-1

Các bài khác cùng chuyên mục: