Cơ hội quảng bá Khách sạn miễn phí tại diendanhotel.com

Mẫu đăng ký quảng bá khách sạn:

1. Tên Khách sạn:............................................ .......................

2. Địa chỉ:
.................................................. ............................

3. Số điện thoại:
.................................................. ...................

4. Số Fax:
.................................................. ............................

5. Website:
.................................................. ..........................

6. Hạng khách sạn:
.................................................. ...............

7. Giá từ:
.................................................. ............................

8. Số lượng phòng:
.................................................. ...............

9. Giới thiệu:

10. Hình ảnh:

Thông tin đăng ký xin gửi về địa chỉ email: info@diendanhotel.com hoặc levanha@gmail.com

Chi tiết xin liên hệ:


Trịnh Phương Anh

Điện thoại: 091 914 6729

Hỗ trợ trực tuyến yahoo/skype: fa29071984

Website: http://diendanhotel.com

Fan page: http://www.facebook.com/diendanhotel

Các bài khác cùng chuyên mục: