CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ Năm 2013

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ 2013


Giá: 325 000 đ
Lượt xem: 13
  • Sô lượng:

Cuốn sách bao gồm các nội dung cơ bản sau:

Những nội dung chính của Thông tư số 195/2012/TT-BTC

- Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán đơn vị chủ đầu tư

- Hệ thống tài khoản kế toán và nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

- Hệ thống chứng từ kế toán và quy định về phương pháp lập chứng từ kế toán

- Hệ thống sổ kế toán và quy định về phương pháp ghi sổ kế toán

- Hệ thống báo cáo tài chính và quy định về phương pháp lập báo cáo tài chính

- Một số văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản,gồm văn bản mới nhất liên quan đến các vấn đề cụ thể trong quản lý và triển khai hoạt động xây dựng;quản lý dự án,như: NĐ 15/2013/NĐ-CP ngày 06-02-2013 Về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định11/2013/NĐ-CP ngày14-01-2013 Về quản lý đầu tư phát triển đô thị;NĐ 03/2013/NĐ-CP ngày 04-01-2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của NQ số 49/2010/QH12 về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; TT 17/2013/TT-BTC ngày 19-02-2013 Sửa đổi TT số 10/2011/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước;.Cuốn sách là tài liệu cần thiết cho các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ quan quản lý và tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vự đầu tư xây dựng.

Sách được in với hình thức đẹp, khổ 20x28, Giá: 325.000 đ/ cuốn

Chi tiết liên hệ: 085. 428.9533 – 0917.797.800

Trung Tâm Sách Tài Chính

Địa chỉ: 257/8 Phạm Đăng Giảng, Quận Bình Tân, TPHCM

Website:http://sachtaichinh.vnEmail: sachtaichinh.vn@gmail.comSÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Mua tài liệu


Mua tài liệu


Mua tài liệu
Mua tài liệu


Mua tài liệu


Mua tài liệu
Mua tài liệu


Mua tài liệu


Mua tài liệu
Mua tài liệuChi tiết liên hệ: 085. 428.9533 – 0917.797.800

Trung Tâm Sách Tài Chính

Website:http://sachtaichinh.vnEmail: sachtaichinh.vn@gmail.com

Các bài khác cùng chuyên mục: