Tôi cần chuyển nhượng lại một số lô liề kề và biệt thự của dự án Geleximco - Lê Trọng Tấn, các khu A, B, C, D chủ nhà gắp khó khăn tài chính cần bán lại, giá cắt lỗ cao cụ thể như sau:

Liên hệ: anh Lạc 0983 075 686

BÁN LIỀN KỀ KHU A

Đường 13,5m

- A39 lô 6 : DT - 80m- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Tây Nam gần đường 42m. Đã xây xong

- A43 lô 28: DT- 80m- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Đông Bắc. Đã xây xong

- A41 lô 12T- 99m- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Tây Bắc, sát đường 42m. Đã xây xong

- A20 lô 5 : DT-104m- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Tây Nam. Đã xây xong

- A12 lô 17: DT- 102m- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Đông Bắc, gần đường 25m. Đã xây xong

- A14 lô 6 : DT- 102m- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Đông Bắc, nhìn ra Trung Tâm Thương Mại

- A33 lô 35: DT- 114m- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Đông Nam nhìn ra biệt thự. Đã xây xong

- A11 lô 42: DT- 120m- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Đông Bắc. Đã xây xong

- A17 lô 12: DT- 120m- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Tây Nam, gần đường Láng Hòa Lạc

- A19 lô 18: 120m- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Tây Nam nhìn ra khu biệt thự. Đã xây xong

- A23 lô 10: 120m- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Tây Nam, gần đường 42m. Đã xây xong

- A24 lô 04: DT- 120m- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Tây Bắc, gần ngã tư. Đã xây xong

- A32 lô 39: DT- 120m- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Đông Bắc nhìn ra khu biệt thự. Đã xây xong

- A42 lô 34: 120m- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Đông Bắc nhìn ra trường học. Đã xây xong

- A10 lô 5 : DT- 160m- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Tây Nam, gần đường 42m. Đã xây xong

- A22 lô 35: DT- 160m- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Đông Băc, gần đường 25m. Đã xây xong

+ Đường 25m

- A33 lô 10: DT- 114m- xây 3,5 tầng. Đường 25m. Hướng Tây Bắc nhìn ra biệt thự, gần đường chính

- A11 : DT- 117,8m- xây 3,5 tầng. Đường 25m. Hướng Tây Bắc, đã xây xong

- A22 : DT- 155m- xây 5 tầng + 01 tầng hầm. Đường 25m. Hướng Đông Nam

Liên hệ: anh Lạc 0983 075 686

+ Đường 42m

- A38 lô 26: DT- 120m- xây 5 tầng + 01 tầng hầm. Đường chính 42m. Hướng Tây Nam. Đã xây xong

- A32 lô 11: DT- 120m- xây 5 tầng + 01 tầng hầm. Đường chính 42m. Hướng Tây Nam. Đã xây xong

- A10 lô 39: DT- 160m- xây 5 tầng + 01 tầng hầm. Đường chính 42m. Hướng Đông Bắc. Đã xây xong

- A22 lô 25: DT- 160m- xây 5 tầng + 01 tầng hầm. Đường chính 42m. Hướng Tây Nam. Đã xây xong

BIỆT THỰ

- A27 lô 18: DT-240m- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Đông Nam nhìn ra trường học. Đã xây xong

- A29 lô 7 : DT- 240m- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Đông Bắc nhìn ra sân tennis. Đã xây xong

- A35 lô 16: DT- 240m- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Đông Nam, đã xây xong

- A31 lô 9 : DT- 228m- xây 3,5 tầng. Đường 25m. Hướng Đông Nam, gần trường học

- A18 lô 12: DT- 240m- xây 3,5 tầng. Đường 42m. Đã xây xong

Bán liền kề khu B - Liên hệ: anh Lạc 0983 075 686

+ Đường 13,5m

- B21 lô 40: DT - 60m. Mặt tiền 4m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam

- B44 lô 29: DT - 60m. Mặt tiền 4m. Đường 13,5m. Hướng Bắc

- B43 lô 51: DT - 66m. Mặt tiền 4m. Đường 13,5m. Hướng Đông Bắc nhìn ra trường học

- B33 lô 5 : DT - 75m. Mặt tiền 5m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam nhìn ra trường học

- B50 lô 16: DT - 85m. Mặt tiền 5m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam, sát đường chính 42m

- B6 lô 3 : DT - 90m. Mặt tiền 7,6m. Đường 13,5m. Hướng Bắc, gần vườn hoa

- B8 lô 10 : DT - 90m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc nhìn ra vườn hoa

- B12 lô 5 : DT - 90m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Tây Nam

- B9 lô 34 : DT - 90m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam, gần vườn hoa

- B10 lô 32: DT - 90m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam, gần trường học

- B28 lô 12: DT - 100m. Mặt tiền 5m. Đường 13,5m. Hướng Tây Nam nhìn ra trường học

- B51 lô 10: DT - 100m. Mặt tiền 5m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam nhìn ra vườn hoa hoa

- B52 lô 4 : DT - 100m. Mặt tiền 5m. Nhà hai mặt đường 13,5m, Hướng Tây Nam nhìn ra vườn hoa

- B27 lô 42: DT - 120m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông Bắc nhìn ra khu biệt thự

+ Đường 19m

- B21 lô 19: DT - 60m. Mặt tiền 4m. Đường 19m. Hướng Tây Bắc, gần đường 42m

- B47 lô 6 : DT - 85m. Mặt tiền 5m. Đường 19m. Hướng Đông Nam

- B19 lô 11: DT - 100m. Mặt tiền 5m. Đường 19m. Hướng Đông Nam, gần đường 30m

- B53 lô 15: DT - 100m. Mặt tiền 5m. Đường 19m và 13,5m. Hướng Tây Bắc và Đông Nam nhìn ra vườn

- B25 lô 18: DT - 120m. Mặt tiền 6m. Đường 19m. Hướng Tây Bắc, gần đường 30m

+ Đường 30m

- B37 lô 40: DT - 60m. Mặt tiền 4m. Đường 30m. Hướng Tây Nam nhìn ra vườn hoa

- B44 lô 4 : DT - 60m. Mặt tiền 4m. Nhà hai mặt đường 30m và 5m. Hướng Tây Nam và Đông BắcBIỆT THỰ

- B26 lô 4 T - 240m. Mặt tiền 12m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, gần đường 30m

- B32 lô 24: DT - 240m. Mặt tiền 12m. Đường 13,5m. Hướng Tây Băc nhìn ra vườn hoa

Bán liền kề khu C - Liên hệ: anh Lạc 0983 075 686

LIỀN KỀ

+ Đường 13,5m

- C58 lô 5 : 75m. Mặt tiền 5m. Đường 13,5m. Hướng Tây Nam, gần đường 25m

- C36 lô 41: 80m. Mặt tiền 4m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam, gần trường học

- C43 lô 12: 80m. Mặt tiền 4m. Đường 13,5m. Hướng Tây Nam nhìn ra khu biệt thự

- C52 lô 14: 80m. Mặt tiền 4m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, nhìn ra khu biệt thự, gần đường 42m

- C7 lô 39 : 95m. Mặt tiền 5m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam, sát đường 42m

- C8 lô 56 : 95m. Mặt tiền 5m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam nhìn ra khu biệt thự

- C10 lô 28: 95m. Mặt tiền 5m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam

- C13 lô 27: 100m. Mặt tiền 5m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam nhìn ra trường học

- C14 lô 18: 100m. Mặt tiền 5m. Đường 13,5m. Hướng Đông Bắc nhìn ra vườn hoa

- C63 lô 11: 100m. Mặt tiền 5m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, gần vườn hoa

- C38 lô 6 : 114m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc nhìn ra khu biệt thự

- C40 lô 8 : 114m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, gần trường học

- C51 lô 32: 114m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam, gần đường 25m

- C3 lô 32 : 120m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông Bắc, sát đường 25m

- C5 lô 6 : 120m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Tây Nam, gần đường 42m

- C53 lô 40: 120m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông Bắc, gần đường 25m

- C11 lô 23: 160m. Mặt tiền 8m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam, gần đường 42m

- C16 lô 55: 160m. Mặt tiền 8m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam nhìn ra vườn hoa

- C21 lô 9 : 160m. Mặt tiền 8m. Đường 13,5m. Hướng Tây Nam nhìn ra chung cư

Liên hệ: anh Lạc 0983 075 686

+ Đường 20,5m

- C9 lô 01 : 94m. Mặt tiền 5m. Đường 20,5m. Hướng Tây Nam, gần đường 25m

- C19 lô 5 : 108m. Mặt tiền 6m. Đường 20,5m. Hướng Tây Nam, sát trường học

- C25 lô 36: 150m. Mặt tiền 6m. Đường 20,5m. Hướng Đông Nam nhìn ra khu biệt thự

- C24 lô 6 : 200m. Mặt tiền 8m. Đường 20,5m. Hướng Đông Nam, gần đường 42m

+ Đường 25m

- C50 lô 10: 80m. Mặt tiền 4m. Đường 25m. Hướng Tây Bắc, gần khu thể thao

- C7 lô 8 : 95m. Mặt tiền 5m. Đường 25m. Hướng Tây Bắc, gần đường 42m

- C8 lô 10 : 95m. Mặt tiền 5m. Đường 25m. Hướng Tây Bắc nhìn ra vườn hoa

- C38 lô 40: 114m. Mặt tiền 6m. Đường 25m. Hướng Đông Nam, gần Trung tâm thương mại

- C40 lô 25: 114m. Mặt tiền 6m. Đường 25m. Hướng Đông Nam

- C51 lô 4 : 114m. Mặt tiền 6m. Đường 25m. Hướng Tây Bắc

+ Đường 42m

- C3 lô 24 : 120m. Mặt tiền 6m. Đường 42m. Hướng Tây Nam, gần đường 25m

- C16 lô 12: 147,5m. Mặt tiền 8m. Đường 42m. Hướng Đông Bắc

BIỆT THỰ

- C12 lô 22: 240m. Mặt tiền 13m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam nhìn ra khu thể thao

- C34 lô 7 : 240m. Mặt tiền 10m. Đường 13,5m. Hướng Tây Nam nhìn ra nhà trẻ

- C30 lô 12: 260m. Mặt tiền 14m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam, sát chung cư

- C42 lô 2 : 284m. Mặt tiền 16m. Đường 13,5m. Hướng Tây Nam, gần đường 25m

- C46 lô 5 : 360m. Mặt tiền 18m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, nhìn ra công viên cây xanh

- C60 lô 2 : 375m. Mặt tiền 15m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam, gần Trung tâm thương mại

- C32 lô 18: 330m. Mặt tiền 12m. Đường 20,5m. Hướng Đông Bắc, nhìn ra nhà trẻ

- C28 lô 2 : 375m. Mặt tiền 15m. Đường 20,5m. Hướng Tây Bắc, gần nhà trẻ

- C31 lô 8 : 314m. Mặt tiền 13m. Đường 42m. Hướng Tây Nam, gần Trung tâm thương mại

- C44 lô 3 : 331m. Mặt tiền 14m. Đường 42m. Hướng Tây Nam

Bán liền kề khu D - Liên hệ: anh Lạc 0983 075 686

LIỀN KỀ

+ Đường 13,5m

- D47 lô 28: 87m. Mặt tiền 6m. Đường 11,5m. Hướng Đông Bắc

- D3 lô 26 : 114m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam, gần đường chính 42m

- D10 lô 5 : 114m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, gần đường 20,5m

- D13 lô 20: 114m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam, nhìn ra nhà trẻ

- D4 lô 15 : 120m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Tây Nam nhìn ra vườn hoa

- D6 lô 31 : 120m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông, nhìn ra vườn hoa

- D8 lô 5 : 120m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, nhìn ra vườn hoa

- D9 lô 28 : 120m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam

- D14 lô 31: 120m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông Bắc, gần nhà trẻ

- D43 lô 6 : 120m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, gần nhà trẻ

- D11 lô 19: 132,8m. Măt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Tây Nam nhìn ra khu biệt thự

- D24 lô 15: 144m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, gần đường 20,5m

- D49 lô 23: 144m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam, nhìn ra trường học

- D21 lô 8 : 160m. Mặt tiền 8m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, nhìn ra khu biệt thự

- D22 lô 26: 160m. Mặt tiền 8m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam

+ Đường 20,5m

- D3 lô 11 : 114m. Mặt tiền 6m. Đường 20,5m. Hướng Tây Bắc nhìn ra vườn hoa, gần đường chính

- D10 lô 40: 114m. Mặt tiền 6m. Đường 20,5m. Hướng Đông Nam, nhìn ra vườn hoa

- D25 lô 42: 144m. Mặt tiền 6m. Đường 20,5m. Hướng Đông Nam

- D28 lô 15: 144m. Mặt tiền 6m. Đường 20,5m. Hướng Tây Bắc, gần Trung tâm thương mại

- D49 lô 5 : 144m. Mặt tiền 6m. Đường 20,5m. Hướng Tây Bắc

+ Đường 42m

- D1 lô 16: 120m. Mặt tiền 6m. Nhà hai mặt đường 42m và 13,5m. Hướng Đông Bắc và Tây Nam

- D4 lô 38: 129,3m. Mặt tiền 6m. Đường 42m. Hướng Đông Bắc, gần vườn hoa

- D7 lô 46: 129,3m. Mặt tiền 6m. Đường 42m. Hướng Đông Bắc

BIỆT THỰ

- D36 lô 8: 200m. Mặt tiền 10m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, nhìn ra vườn hoa

- D41 lô 25: 200m. Mặt tiền 10m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam

- D46 lô 10: 200m. Mặt tiền 10m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, nhìn ra khu biệt thự

- D18 lô 17: 244m. Mặt tiền 12m. Đường 13,5m. Hướng Đông Bắc nhìn ra vườn hoa

- D19 lô 5 : 266,5m. Mặt tiền 13,5m. Đường 13,5m. Hướng Tây Nam, nhìn ra vườn hoa

- D17 lô 4 : 300m. Mặt tiền 15m. Đường 13,5m. Hướng Tây, nhìn ra vườn hoa

- D34 lô 11: 300m. Mặt tiền 12m. Nhà hai mặt đường 20,5m và 13,5m. H: DB và TN

- D39 lô 5 : 320m. Mặt tiền 16m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, nhìn ra trường học

- D44 lô 2 : 320m. Mặt tiền 16m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, nhìn ra nhà trẻ

- D37 lô 3 : 352m. Mặt tiền 17,5m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, nhìn ra trường học

- D31 lô 10: 371m. Mặt tiền 14m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam, sát đường 42m

- D32 lô 2 : 375m. Mặt tiền 15m. Đường 13,5m. Hướng Đông Bắc, nhìn ra Trung tâm thương mại

Mọi thông tin xin liên kệ trực tiếp

Liên hệ: anh Lạc 0983 075 686

Lộc ngươì bán - Phát người mua
Lien ke Geleximco

Các bài khác cùng chuyên mục: