Bước 1: Khi nhận được cua xep inox đã gia công sản xuất, thợ lắp đặt đo đạc lại lần cuối trước khi tiến hành lắp đặt cua xep inox.

Bước 2: Lắp U treo cua xep inox, đảm bảo độ cân bằng thanh U treo.
Bước 3: Lắp Ray dưới cua xep inox đảm bảo vuông góc và cân bằng theo U treo.
Bước 4: Xỏ những ổ bi treo vào U treo cua xep inox và dựng bộ cua xep inox đã gia công. Lồng trục bi vào các thanh U cua xep inox, bắt vít tán chặt bi treo.
Bước 5: Thử lại xem cửa dịch chuyển đã nhẹ nhàng. Nghiệm thu bàn giao


Các bài khác cùng chuyên mục: