Cảnh báo thuốc giảm cân Beautiful Slim Body có chứa thành phần có thể gây chết người do FDA khuyến cáo

Cơ quan quản lý Thuốc và Thực phẩm (FDA) của mỹ đã lên tiếng cảnh báo thuốc giảm cân Beautiful Slim Body có chứa thành phần có thể gây chết người.

Link : http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesFo.../ucm327446.htmHiện tại công ty đang phân phối chính loại thuốc giảm cân Beautiful Slim Body vô cùng nguy hiểm này là công ty TNHH VivaBeauty đang sở hữu website bán hàng http://beautifulslimbody.com.vn . Các bạn dừng ngay việc sử dụng sản phẩm này beautiful Slim Body để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mình
SAU ĐÂY LÀ BẢN DỊCH VÀ BẢN CHÍNH CÙNG ĐƯỜNG LINK CỦA WEB FDA MỸ
BẢN DỊCH :

Thông báo công khai: Beautiful Slim Body chứa ẩn Thành phần thuốc

[2012/11/08] Cơ quan quản lý Thuốc và Thực phẩm (FDA) đang tư vấn cho người tiêu dùng không mua hoặc sử dụng Beautiful Slim Body, một sản phẩm quảng bá và bán để giảm cân trên các trang web khác nhau, bao gồm cả www.houseofmonet.com và có thể trong một số bán lẻ cửa hàng.

FDA phân tích trong phòng thí nghiệm xác nhận rằng Beautiful Slim Body chứa sibutramine. Sibutramine là một chất bị kiểm soát đã được loại bỏ khỏi thị trường trong tháng 10 2010 vì lý do an toàn. Sản phẩm đặt ra một mối đe dọa cho người tiêu dùng vì sibutramine được biết là làm tăng đáng kể huyết áp và / hoặc nhịp tim trong một số bệnh nhân và có thể gây nguy cơ cho các bệnh nhân có tiền sử bệnh động mạch vành, suy tim sung huyết, loạn nhịp tim, hay đột quỵ. Sản phẩm này cũng có thể tương tác, theo những cách đe dọa tính mạng, với các thuốc khác một người tiêu dùng có thể được tham gia.

Người tiêu dùng nên ngừng sử dụng sản phẩm này ngay lập tức và vứt nó đi. Người tiêu dùng đã có kinh nghiệm bất kỳ tác dụng phụ nên tham khảo ý kiến ​​một chuyên gia chăm sóc sức khỏe càng sớm càng tốt.

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân được khuyến khích để báo cáo các tác dụng phụ hoặc tác dụng phụ liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm An toàn thông tin MedWatch của FDA và bất lợi Chương trình báo cáo sự kiện:

Hoàn thành và nộp báo cáo trực tuyến: www.fda.gov / MedWatch / report.htm
Tải mẫu đơn hoặc gọi 1-800-332-1088 để yêu cầu một mẫu báo cáo, sau đó hoàn thành và trở về địa chỉ trên dưới hình thức tiền gửi, hoặc gửi fax tới số 1-800-FDA-0178

Lưu ý: Thông báo này là để thông báo cho công chúng một xu hướng phát triển của sản phẩm trên thị trường như bổ sung chế độ ăn uống hoặc các loại thực phẩm thông thường với thuốc ẩn và hóa chất. Những sản phẩm này thường được khuyến khích để tăng cường tình dục, giảm cân, và xây dựng cơ thể và thường được biểu diễn như là bị "tất cả tự nhiên." FDA không thể kiểm tra và xác định tất cả các sản phẩm bán trên thị trường như bổ sung chế độ ăn uống trên thị trường có thành phần ẩn khả năng gây hại. Người tiêu dùng nên thận trọng trước khi mua bất kỳ sản phẩm trong các danh mục trên.

Xin vui lòng tham khảo các liên kết dưới đây để biết thêm thông tin:

Nhiễm độc Mất Trọng lượng sản phẩm
Đăng ký vào nguồn cấp dữ liệu RSS
Tiêu dùng bổ sung Điều nhiễm độc

BẢN NGUYÊN VĂN
Link : http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesFo.../ucm327446.htm

Public Notification: Beautiful Slim Body Contains Hidden Drug Ingredients

[11-8-2012] The Food and Drug Administration (FDA) is advising consumers not to purchase or use Beautiful Slim Body, a product promoted and sold for weight loss on various websites, including www.houseofmonet.com and possibly in some retail stores.

FDA laboratory analysis confirmed that Beautiful Slim Body contains sibutramine. Sibutramine is a controlled substance that was removed from the market in October 2010 for safety reasons. The product poses a threat to consumers because sibutramine is known to substantially increase blood pressure and/or pulse rate in some patients and may present a significant risk for patients with a history of coronary artery disease, congestive heart failure, arrhythmias, or stroke. This product may also interact, in life-threatening ways, with other medications a consumer may be taking.

Consumers should stop using this product immediately and throw it away. Consumers who have experienced any negative side effects should consult a health care professional as soon as possible.

Health care professionals and patients are encouraged to report adverse events or side effects related to the use of these products to FDA's MedWatch Safety Information and Adverse Event Reporting Program:

Complete and submit the report Online: www.fda.gov/MedWatch/report.htm
Download form or call 1-800-332-1088 to request a reporting form, then complete and return to the address on the pre-addressed form, or submit by fax to 1-800-FDA-0178

Note: This notification is to inform the public of a growing trend of products marketed as dietary supplements or conventional foods with hidden drugs and chemicals. These products are typically promoted for sexual enhancement, weight loss, and body building and are often represented as being “all natural.” FDA is unable to test and identify all products marketed as dietary supplements on the market that have potentially harmful hidden ingredients. Consumers should exercise caution before purchasing any product in the above categories.

Please refer to the links below for more information:

Tainted Weight Loss Product
Subscribe to the RSS feed
Tainted Supplement Consumer Article

Các bài khác cùng chuyên mục: