DANH BẠ LUẬT SƯ VIỆT NAM | Vietnamese Lawyers list | www.danhbaluatsu.com

1/ Thông tin liên hệ Luật sư và Tổ chức hành nghề luật sư tại 63 tình/thành Việt Nam. Bao gồm phần giới thiệu chức năng, kinh nghiệm, năng lực của từng luật sư làm cơ sở lựa chọn phù hợp nhu cầu.
2/ Ghi danh, quảng bá hình ảnh luật sư, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam.
3/ Cung cấp miễn phí một số mẫu văn bản trong hoạt đồng nghiệp vụ.
4/ Hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ hành nghề luật sư.
5/ Giới thiệu luật sư, tổ chức hành nghề luật sư uy tín.


DỰ ÁN HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC VỊ THẾ LUẬT SƯ VIỆT NAM
Địa chỉ: 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35656858 – 04.22178898
Email: danhbaluatsu@gmail.com

www.danhbaluatsu.com / danhbaluatsu.com / danh bạ luật sư việt nam
www.danhbaluatsu.vn / danhbaluatsu.vn / danh bạ luật sư việt nam

Nội dung quảng bá của nhà tài trợ:
THU NỢ, dịch vụ thu nợ hợp pháp | www.dichvuthuno.com
1. Dịch vụ Thu nợ - Luật sư Đông Nam Á - dịch vụ pháp lý hợp pháp, chuyên nghiệp, hiệu quả trước tố tụng. Được đảm bảo bằng uy tín, kinh nghiệm xử lý trên 15 nghìn vụ việc thu nợ và 15 năm hình thành phát triển của SEALAW.
2. Đào tạo, tư vấn, hướng dẫn thu nợquản lý hạn chế nợ xấu;
3. Cung cấp miễn phí mẫu văn bản trong hoạt động thu nợ www.dichvuthuno.com;
4. Các dịch vụ pháp lý bổ trợ thu nợ: tranh tụng; xác minh dân sự; tư vấn doanh nghiệp; đào tạo nghiệp vụ pháp lý; Hỗ trợ soạn thảo văn bản liên quan www.tracuuvanban.vn ....

Liên hệ:
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐÔNG NAM Á (SEALAW GROUP)
Địa chỉ: 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 04.35656858 – 0902278899
Website: www.dichvuthuno.com
www.sealaw.vn / SEALAW
www.danhbaluatsu.com / DANH BẠ LUẬT SƯ
www.congchungvietnam.com / CÔNG CHỨNG VIỆT NAM
www.thanhlydaugia.com / THANH LÝ ĐẤU GIÁ
www.omaibathu.com / Ô MAI BA THU
www.vietnambarrister.com / VIET NAM BARRISTER
www.dichvuthuno.com / DỊCH VỤ THU NỢ
www.trongtaivietam.com / TRỌNG TÀI VIỆT NAM
www.tracuuvanban.com / TRA CỨU VĂN BẢN

Các bài khác cùng chuyên mục: