GIỚI THIỆU CHUNG

Nguyễn Ngọc Quang
Quê Quán An Nhuệ-Cát Khánh-Phù nguyen Nguyễn Ngọc Quang ngoc quang Cát-Bình Định
Liên hệ

Email:nguyenngocquangit@gmail.com

yahoo:quacaulua_an

Sở thích chơi thể thao và du lịch
Nguyễn Ngọc Quang
nguyen ngoc quang

Các bài khác cùng chuyên mục: