Riêng đối với nghề bao ve, khi được đào tạo tại các công ty bảo vệ chuyên nghiệp, bạn sẽ được thực hành những tình huống nguy hiểm thường gặp, tuy nhiên, công việc bảo vệ ngoài thực tế sẽ có nhiều tình huống bất ngờ yêu cầu kỹ năng của từng người để xử lý thông minh trong các trường hợp khác nhau.

các công ty bảo vệ chuyên nghiệp ngân hàngCông ty chúng tôi được các cơ quan chức năng cấp phép hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các loại hình Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp sau:
1. Dịch vụ Bảo vệcon người: Các hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp bảo vệ sự an toàn về tính mạng, sức khoẻ của người được bảo vệ
2. Dịch vụ Bảo vệ tài sản: Bao gồm các hoạt động bảo vệ an toàn về tài sản, hàng hoá (kể cả các hoạt động giao, nhận tài sản, hàng hoá), nhà cửa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, tổ chức ….

Các bài khác cùng chuyên mục: