FLEX Corp là Công ty gia công và phát triển phần mềm ứng dụng linh hoạt xin giới thiệu đến quí khách hàng về sản phẩm:
· Phần mềm quản lý bệnh viện FLEX|Hospital
· Phần mềm quản lý phòng khám
1. Tính năng nổi bật:
· Lưu giữ lịch khám chuẵ bệnh
· Quản trị hồ sơ bệnh nhân
· Lập lịch hẹn
· Làm việc qua mạng
· Sao lưu khôi phục hệ thống
· In ấn
2. Kỹ thuật của chúng tôi:
Sau đây là nhưng công nghệ mà chúng tôi từng sử dụng:
• Microsoft Technologies
• Sun/ Java Technologies
• Oracle Technologies
• VC ++
• jDeveloper
• XML
• IBM Web Sphere
• Linux and Unix
• Wireless Applications

Programming Languages C/C++, Visual Basic, C#
Java,J2ME, EJB, JavaBean, Servlet, JSP
ASP, ASP.net, PHP, Coldfusion
Ajax, JavaScript, VBScript, XML, XSL/XSLT, HTML, DHTML
Symbian, Brew
Winsock, Java Socket, RMI, Client/Server Models, Checkpoints, Distributed Data
Frameworks DCOM/COM+, CORBA
J2EE Framework, J2EE BluePrint, Struts, Spring, ADF
Hibernet, SQLMaps
.NET Framework
CakePHP, Smarty
Business Intelligent Management, Building Distributed Enterprise Applications with Microsoft DNA Technologies
Web Services, and SOAP
Web Servers IBM Websphere
IIS, IIS .NET
Oracle Web Application Server
Apache, Tomcat, Jrun Server
Databases MS SQL Server
Oracle
IBM DB2
MySQL
MS Access
Postgres
Platforms Windows
Mac OS
Pocket PC
Symbian OS
Testing OpenSTA
Version Control Tools Microsoft Project
Online project management tool
IDE MS Visual Studio 10.0, Microsoft .NET
Jdeveloper, Eclipse, Jbuilder
Cbuilder, WebSphere Studio
Microsoft Visio, Research In Motion
UML Rational Rose ,Rational Unify Process
Design Patterns, Enterprise Architect StarUML
Graphics Tools Macromedia Dreamweaver , FrontPage
Photoshop
Corel

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi:
- 123/25A Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84-8) 6 271 6843.
- Email: info@flex.com.vn
-Website: http://<a href="http://flex.com.vn" ...lex.com.vn</a>

Các bài khác cùng chuyên mục: